Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

INFORMACE A OZNÁMENÍVyhlášení veřejného výběrového řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště

Rada Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i.,
vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:
splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. 4 až 6 zákona č. 341/2005 Sb.,
o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
vysokoškolské vzdělání a vědecká kvalifikace;
významné výsledky vědecké činnosti;
organizační schopnosti a zkušenosti;
jazykové znalosti; morální bezúhonnost.

Přihlášky se stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních vědeckých prací zasílejte písemně nejpozději do 2. dubna 2010 na adresu:
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4.


Učená společnost ČR

Učená společnost České republiky


Vás srdečně zve 13. dubna 2010 na přednášku prof. Jiřího Bičáka na téma
Einsteinovy dny a práce v Praze: relativita tehdy a dnes.

Přednášku a diskusi, která se uskuteční v 15:00 hod. v budově Akademie věd ČR na Národní 3, Praha 1, místnost 206,
uvede prof. Aleš Pultr, člen Rady Učené společnosti ČR.

Informace: dr. Jiřina Jedináková, Učená společnost ČR,
tel.: 221 403 384, e-mail: jedinakova@kav.cas.cz.

 Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

si Vás dovoluje pozvat na přednášky z cyklu
Zvané přednášky na ÚOCHB 2010/The IOCB Invited Lectures 2010

16. dubna 2010 od 10:00 hod.

The Chemical History of the Pill
prof. Carl DJERASSI
Department of Chemistry, Stanford University, California, USA


26. dubna 2010 od 10:00 hod.


Palladium- and Nickel-Catalyzed Coupling Reactions of Alkyl Electrophiles
prof. Gregory C. FU
Department of Chemistry, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, USA


30. dubna 2010 od 10:00 hod.

In Control of Molecular Motion: From Molecular Switches to Molecular Motors
prof. Ben L. FERINGA
Department of Organic Chemistry, Stratingh Institute for Chemistry, University of Groningen, Nizozemsko


10. května 2010 od 10:00 hod.

Design of New Catalytic Reactions for "Green" Synthesis and Sustainable Energy
prof. David MILSTEIN
Department of Organic Chemistry, The Kimmel Center for Molecular Design, The Weizmann Institute of Science, Rehovot, Izrael


Přednášky se konají v přednáškovém sále Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Flemingovo náměstí 2, Praha 6.
Bližší informace: RNDr. Irena G. Stará, ÚOCHB AV ČR, tel.: 220 183 315, e-mail: stara@uochb.cas.czwww.uochb.czAKTION
Termíny pro podávání návrhů projektů programu AKTION:
30. dubna a 31. října 2010
Termín pro podání žádostí o stipendium pro studenty:
15. března 2010
Termín pro podání žádostí o stipendium pro pedagogy:
15. března, 30. dubna a 31. října 2010

Podrobné informace včetně příslušných formulářů: http://www.dzs.cz
Nabídku jednostranných rakouských stipendií, určených především pro mladé vědecké pracovníky,
naleznete na www.grants.at.
Stipendia určená ke studiu v Rakousku, a to i pro studenty bakalářských studijních programů,
poskytují LLP/Erasmus a CEEPUS: http://www.dzs.cz.