ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2010  > březen  > Obálka

Nové knihy

JDI PO SKRYTÉ STOPĚ
Lidské kroky politickou krajinou exilu

Kniha pamětí politologa a publicisty Zdenka Slouky v mnoha ohledech překračuje žánr, který na první pohled reprezentuje. Je to dáno především bohatstvím životních osudů autora. Jejich líčení je mimořádným svědectvím nejen o nikdy nekončící cestě člověka za pochopením vlastního života, ale též o exilu jako bolestné konstantě lidského osudu a v neposlední řadě je svědectvím o celém dramatickém dvacátém století.
Slouka, Z., edice Paměti, Academia, Praha 2009. Vydání 1.
JDI PO SKRYTÉ STOPĚ

KOUZLO ČÍSEL
Od velkých objevů k aplikacím

S čísly se setkáváme doslova na každém kroku. Není tedy možné se bez nich obejít a být k nim lhostejný. Kniha nám umožňuje nahlédnout do světa čísel, seznámit se s jejich fascinujícími a někdy až magickými vlastnostmi. Ukazuje některé překvapivé souvislosti mezi teorií čísel a geometrií a další zajímavé matematické skutečnosti.
Křížek, M., Somer, L., Šolcová, A., edice Galileo, Academia, Praha 2009. Vydání 1.
KOUZLO ČÍSEL

CTIRAD JOHN:
ZRCADLO MÝCH LÁSEK ANEB VZPOMÍNKY

Za svým téměř devadesátiletým životem se ohlíží profesor Ctirad John, jeden z nejvýznamnějších českých lékařů 2. poloviny 20. století, spoluzakladatel československé imunologie, všestranně vzdělaný humanista, znalec, moderátor a kronikář lékařského dění v poválečném Československu. V knize se setkáváme nejen se špičkami naší lékařské vědy (např. Jan Bělehrádek), ale i s význanými představiteli našeho společenského a kulturního života (za všechny malíř Jan Zrzavý či filozofové Jan Patočka a Ladislav Hejdánek). Text je proložen ukázkami z Johnovy básnické tvorby.
Houdek, F., Galén, Praha 2009. Vydání 1.
CTIRAD JOHN: ZRCADLO MÝCH LÁSEK ANEB VZPOMÍNKY

MATEMATIKA A POROZUMĚNÍ SVĚTU
Setkání s matematikou po základní škole

Ukázat, že matematika není žádné zlo, ale užitečná a často i zábavná součást našeho života, se rozhodli autoři této nevšední publikace. Svět čísel, vztahů a tvarů nás obklopuje každý den, aniž si to plně uvědomujeme. Autoři se pokusili matematický svět zlidštit i humorem (kreslené vtipy, perličky, hádanky), přitom však ne­zas­tírají, že studium matematiky vyžaduje určité úsilí.
Kuřina, F. a kol., Academia, Praha 2009. Vydání 1.
MATEMATIKA A POROZUMĚNÍ SVĚTU

DĚJINY FILMU (1895–2005)
Od prvního polského vydání v roce 1967 bylo toto kompendium neustále rozšiřováno, doplňováno a znovu vydáváno. Ze zatím posledního 6. vydání z roku 2005 vychází i tento český překlad. Systematickým a promyšleným způsobem se snaží zachytit všechny důležité umělecké projevy, ke kterým v dějinách „sedmého umění“ došlo. Nezaměřuje se jen na historii, ale věnuje pozornost i formálním otázkám filmové řeči a hlavním filmovým teoriím.
Płażewski, J., Academia, Praha 2009. Vydání 1.
DĚJINY FILMU (1895–2005)