ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > červen  > Popularizace

Činnost Rady pro popularizaci vědy AV ČR za období 2005–2009

Rada pro popularizaci vědy AV ČR zastupovala v letech 2005–2009 vědecké pracovníky Akademie věd, ostatní vědecké a univerzitní instituce nebo odborníky z médií. Jejími cíly bylo zpřístupňovat a vysvětlovat nové vědecké poznatky a postupy široké veřejnosti, podporovat větší zájem o vědu, zvyšovat úroveň vzdělanosti a inspirovat mladé talenty k pozdější práci v oblasti výzkumu. Všestranně podporovala rozvoj komunikace a spolupráce v oblasti popularizace vědy mezi vědeckými pracovišti AV ČR, vysokými školami i dalšími výzkumnými institucemi a navazovala trvalé kontakty s médii. Mimo jiné se ale také zaměřila na posuzování kvality popularizace jednotlivých vědeckých ústavů.

J. Krekule
© Luděk Svoboda, Akademický bulletin

Rada během funkčního období zasedala celkem devětkrát. Za dobu čtyřleté činnosti v ní došlo k několika personálním změnám; za zemřelé členy, místopředsedu Z. Pokorného a I. Budila, byli jmenováni J. Dušek a J. Jarošová, nově kooptován byl J. Kolář, místopředsedou Rady se stal J. Krekule. Na zasedání byli zváni zástupci médií, aby představili nové informační možnosti v oblasti popularizace vědy, tehdejší šéfredaktorka Nakladatelství Academia J. Zykánová představila nově vznikající edice, šéfredaktorka Akademického bulletinu M. Hužvárová pak novou koncepci měsíčníku. Zástupci českých internetových portálů, které se věnují popularizaci vědy, seznámili Radu se svými záměry, členka Rady Š. Speváková představila magazín České televize o vědě PORT a jeho webové stránky.

Přehled aktivit v jednotlivých letech:
Na prvním zasedání v roce 2005 Rada připravila nový Status, který přijala Akademická rada, a zahájila činnost v novém složení. Uspořádala celou řadu tiskových konferencí: v roce 2006 Světové zásoby ropy a perspektivy její těžby: energetická koncepce ČR; Epidemie pro 21. století; Výživa a bezpečné potraviny; Jak Češi volili?; Nové dokumenty k historii česko-ruských (sovětských) vztahů. V roce 2007 Léčba bolesti: bolesti u žen, bolesti ve stáří; Centrum pro výzkum chorob srdce a cév; 50 let kosmické epochy. V roce 2008 Recyklace plastů – principy, technologické možnosti a realita v České republice; Mezinárodní rok planety Země. V letošním roce pak tiskovou konferenci Biomasa jako součást energetické strategie ČR a EU. Zorganizovala také Akademické kavárny České lesy: minulost, přítomnost, budoucnost aneb V lesích může zabloudit nejen Jeníček s Mařenkou; Bioekonomika dneška: móda, fikce, naděje nebo nezbytnost?; K právu za dob c. k. monarchie; Evoluce, tentokrát jako „aplikovaná věda“; Voda a život na Marsu nebo Město v historické krajině – obraz smíru nebo střetávání?.
Tiskové konference i Akademické kavárny vzbudily u novinářů zájem. Témata těchto setkání vycházela z aktuální situace, médiím i veřejnosti nabídla podrobné informace v širších souvislostech a ohlas – soudě podle monitoringu tisku – byl vysoký. Organizaci Akademických kaváren, které jsou diskusním fórem s účastí veřejnosti, převzala Rada v roce 2007 od Nakladatelství Academia. Soustřeďují se na témata vztahující se ke knihám, jež Academia vydává, k práci ústavů AV ČR či aktuálním společenským zájmům. Rada je vnímá jako jednu z forem popularizace a propagace vědy i jako způsob komunikace veřejnosti s akademickou obcí.
Rada se též zasadila o zajištění mimořádné finanční podpory pro vybrané popularizační aktivity – časopisu Živa poskytla podporu na dotisk jubilejního čísla v částce 70 000 Kč; poskytla podporu ve výši 70 000 Kč pro realizaci části putovní výstavy k Mezinárodnímu roku planety Země, kterou spolupořádala AV ČR; v roce 2008 zažádala Akademickou radu o podporu fotografické soutěže Rostlina s příběhem, kterou inicioval Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., a to v celkové výši 54 000 Kč. V roce 2007 vytvořila Rada také webové stránky, kde se soustřeďují informace o akcích a důležité odkazy s vazbou na popularizaci vědy.
V únoru loňského roku Rada poslala Radě České televize otevřený dopis, v němž kritizovala pořad Detektor. Tento pořad negoval metodu kritického myšlení a divákům předkládal nesmyslná tvrzení různých esoteriků a psychotroniků, která většinou nebyla podložena žádným faktem. Rada konstatovala, že Detektor je tím nejpokleslejším pořadem, jaký ČT v posledních letech vysílala. Na základě kritiky dalších osobností a institucí byl Detektor z programu ČT stažen. V letošním roce Rada kritizovala ČT, že začátkem roku bez náhrady zrušila pořad Planeta Věda, jednu z mála relací, která se zabývala popularizací vědy.
Rada spoluorganizovala předávání medailí Vojtěcha Náprstka, které Akademie věd ČR uděluje za popularizaci vědy. Za soustavnou a dlouholetou popularizační činnost v oblasti technických, příp. medicínských a biologických věd je v roce 2006 převzali Ivo Kraus a František Koukolík, v roce 2007 historik Dušan Třeštík a novinář Vladimír Kořen, v roce 2008 člen Rady pro popularizaci vědy Jan Krekule, popularizátor kosmonautiky Antonín Vítek a ředitel Českého rozhlasu-Leonardo M. Bobek. V letošním roce jsou kandidáty J. Jarošová a S. Daníčková.
Na návrh svého předsedy Rada na začátku roku 2007 vyvolala diskusi o hodnocení popularizačních aktivit pracovišť a v následujícím roce také navrhla zřízení fondu pro popularizační činnost AV ČR; tento návrh však Akademická rada nepřijala.
V průběhu funkčního období se jednotliví členové Rady zapojili do mnoha aktivit popularizujících výsledky vědy a výzkumu, vystupovali v médiích, publikovali a přednášeli. Je však třeba konstatovat, že ne všichni přistupovali k činnosti stejně aktivně; bylo by proto vhodné, aby ústavy věnovaly návrhům na členství patřičnou pozornost, aby nebylo pouze formální záležitostí.

JIŘÍ KOLBEK, VERONIKA KRATOCHVÍLOVÁ a JAN KREKULE,
Rada pro popularizaci vědy AV ČR