ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Úvodník

Laboratoř
© Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Vážení čtenáři,
přítomné číslo Akademického bulletinu se připravovalo v době sílícího znepokojení akademické obce z fatálních následků, jež by AV ČR postihly, pokud by byl rozpočet její kapitoly v následujících třech letech drasticky snížen tak, jak navrhuje vládní Rada pro výzkum a vývoj. AV ČR vydala v posledním květnovém týdnu zásadní prohlášení k tomuto nepřijatelnému postupu, rovněž tak Učená společnost České republiky (viz http://abicko.avcr.cz). 28. května se sešli k zásadní debatě o budoucnosti institucionálního financování pracovišť AV ČR ředitelé a představitelé rad akademických ústavů. Zástupci badatelské obce vyjádřili znepokojení nad nebezpečným vývojem, jenž by vedl nejen k drastickému útlumu základního výzkumu v České republice včetně navazujících projektů mezinárodní spolupráce, nýbrž by také ohrozil postgraduální vzdělávání studentů vysokých škol, které se ve značné míře uskutečňuje právě v ústavech a laboratořích AV ČR. Tak ničivé dopady na kvalitu vědeckého bádání a vědecké výchovy jsou v přímém rozporu s deklarovanými zájmy České republiky i Evropské unie v oblasti výzkumu a vývoje. Shromáždění se jednomyslně usneslo na svolání mimořádného zasedání Akademického sněmu 30. června 2009. Jeho hlavním posláním bude formulace jasného a srozumitelného odmítavého stanoviska k aplikaci nevhodné a z mnoha důvodů nepřijatelné metodiky hodnocení výzkumu, jíž jsou zdůvodňovány plánované škrty v institucionálním financování AV ČR. Tímto způsobem hodláme oslovit jak konkrétní zodpovědné veřejné činitele, tak i prostřednictvím komunikačních médií poukázat na neudržitelnost nekompetentního postupu Rady pro výzkum a vývoj, jejíž rozhodnutí ve svých důsledcích poškozuje celou naši společnost.

Jiří Beneš,
člen akademické rady a předseda redakční rady AB