ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Research Connection – join us v Kongresovém centru

Stovky evropských vědců, zástupců průmyslu a manažerů výzkumu se sešly na Research Connection – join us. Konference pořádaná Evropskou komisí o výzkumných programech v EU a doprovodná výstava se v Praze uskutečnily 7.–8. května 2009 s cílem navázat inovativní partnerství, spolupráci a vyměnit si zkušenosti.

Research Connection – join us v Kongresovém centru
Obě fota: © Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Posláním konference bylo poskytnout účastníkům informace o třech hlavních programech Evropské unie, zaměřených na výzkum a inovace, jimiž jsou 7. rámcový program EU pro výzkum (FP7), Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Strukturální fondy (SF).
Spolu se současně probíhající výstavou 46 výzkumných projektů, na jejichž financování se podílí Evropská komise, zástupci účastníkům představili, jak probíhá spolupráce, podporovaná výše uvedenými programy, v praxi.
Dvoudenní konference poskytla prostor i pro praktické otázky spojené s účastí v projektech EU pro výzkum.

Doprovodnou výstavu, která představila 46 výzkumných projektů, otevřel evropský komisař pro vědu a výzkum Janez Potočnik spolu s náměstkem Ministerstva školství Vlastimilem Růžičkou.
Doprovodnou výstavu, která představila 46 výzkumných projektů, otevřel evropský komisař pro vědu a výzkum Janez Potočnik spolu s náměstkem Ministerstva školství Vlastimilem Růžičkou.

Jedním z vystavovaných projektů byl MY SCIENCE, koordinovaný Evropskou akademií v italském Bolzanu, jehož cílem je zprostředkovat realitu současného výzkumu mladým autorům a jejich prostřednictvím i širší veřejnosti. Českým partnerem projektu je Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
MY SCIENCE je zaměřen na mladé novináře (i studenty) mezi 20 a 30 lety z členských států EU a států přidružených, kteří se specializují – či mají zájem se specializovat – na vědu a výzkum. Náplní projektu je poskytnout žurnalistům bližší pohled na práci výzkumníků na šesti evropských pracovištích, která v jeho průběhu navštíví. Pracoviště zahrnují různé vědecké obory – informační a komunikační technologie, výzkum kmenových buněk, chemické technologie, obnovitelná energie, životní prostředí a sociální vědy. MY SCIENCE si klade za cíl přispět k propojení vědecké a novinářské komunity a posílit povědomí veřejnosti o tom, jaké místo zaujímají výsledky vědecké a výzkumné práce v jejím každodenním životě.
Více informací o projektu zájemci naleznou na webových stránkách www.my-science.eu. Termín pro zaslání přihlášek pro mladé žurnalisty je 15. červenec 2009.
(Článek vznikl za podpory grantu MŠMT EUPRO OK09003 KAMPUŠ+ a projektu FP7 MY SCIENCE European Program for Young Journalists (SIS-CT-2008-230328), odpovědnou řešitelkou je Ing. Anna Mittnerová.)

Petra Kinzlová,
Vysoká škola chemicko-technologická Praha