ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Vědci z Ústavu experimentální medicíny se vzdělávají v rámci projektu EU

Ústav experimentální medicíny AV ČR zahájil v březnu t. r. vzdělávací aktivity v rámci projektu Vzdělávání vědeckých pracovníků v oblasti přenosu biomedicínských technologií do praxe financovaného z programu Praha – Adaptabilita (OPPA).

logo OPPA PRAHA EU

Celkem 40 vědeckých pracovníků již navštěvuje přednášky a kurzy zaměřené v první fázi projektu na rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností – tedy oblast, která se v současné světové konkurenci stává stále potřebnější a důležitější. Účastníci mají možnost osvojit si pod vedením zkušených lektorů z praxe principy a předpoklady úspěšné komunikace s kolegy v zaměstnání, ale například i s podnikateli nebo potenciálními investory. Část přednášek se zaměřila též na pravidla komunikace s tištěnými a elektronickými médii.

Vědci z Ústavu experimentální medicíny se vzdělávají v rámci projektu EU
Foto: Eva Syková, Archiv ÚEM AV ČR

Další blok vzdělávání, jenž je nyní v přípravě, se bude orientovat na oblast duševního vlastnictví, formy jeho ochrany a využití ve výzkumné instituci včetně výkladu institucí práv duševního vlastnictví v ČR a v zahraničí.
Pro vědecké pracovníky je zvláště významná třetí část projektu, která je zaměřená na preklinické testování, pravidla přípravy klinických studií a kontrolu kvality. V současné době se specifikuje osnova. Kurzy se budou rámcově věnovat tématům: základní pravidla preklinických studií a požadavky na proces registrace léčivého přípravku, zásady správné laboratorní praxe ve vztahu k preklinickým studiím, kontrola kvality a zabezpečování jakosti pro preklinické studie, klinické studie – legislativa, směrnice v ČR a v zahraničí, kontrola kvality a jištění jakosti v rámci vývoje a zavedení léčivého přípravku, správná výrobní praxe.
Přednášky se konají v konferenčním sále Inovačního biomedicínského centra ÚEM AV ČR, jehož provoz byl slavnostně zahájen v říjnu minulého roku a jehož součástí je i podnikatelský inkubátor pro biomedicínské spin-off firmy, vybavený čistými prostory třídy A pro buněčnou kultivaci.

Jan Prokšík,
Jana Voláková Křížová,
realizační tým projektu