ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

O biodiverzitě a evropské taxonomii v Průhonicích

Evropská platforma pro výzkum biodiverzity se ve dnech 19.–22. května 2009 sešla v překrásném prostředí Průhonic. Konferenci uspořádal Botanický ústav AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR opět v rámci českého předsednictví v Radě EU.

V době kvetoucích rododendronů v Průhonicích uspořádal Botanický ústav AV ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR mezinárodní konferenci o biodiverzitě a evropské taxonomii.
V době kvetoucích rododendronů v Průhonicích uspořádal Botanický ústav AV ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR mezinárodní konferenci o biodiverzitě a evropské taxonomii. Akce byla jedním z mnoha vědeckých setkání při českém předsednictví v Radě EU.

Konference, kterou zahájil místopředseda AV ČR Vladimír Mareček, ministr životního prostředí Ladislav Miko a Martin Sharman z Evropské komise, naznačila zásadní směry výzkumu, jež poslouží Evropské komisi jako podklad pro doporučení týkající se rozvoje a lepší koordinace taxonomického výzkumu na evropské úrovni.
Odborníci se v Průhonicích zabývali strategií a metodami práce s taxonomickými informacemi: problematikou inventarizace a identifikace druhů a jejich ochrany. Jednali o roli taxonomie v analýze procesů, které ovlivňují biodiverzitu, a o dopadu jejích změn na ekosystémové funkce a dále o využití databází údajů o biodiverzitě. Neméně důležitou otázkou je, jak na evropské úrovni pomoci koordinovat roztříštěné snahy o výchovu odborníků, zejména taxonomů a ekologů v zemích třetího světa, jak soustředit biodiverzitní projekty na globální úrovni a jak evropská data a zkušenosti přenášet do rozvojových zemí.

O biodiverzitě a evropské taxonomii v Průhonicích.
Obě fota: © Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Platforma EPBRS vznikla v roce 1999, aby poskytovala doporučení evropským a národním institucím o prioritách a strategii výzkumu biodiverzity. Doporučení vždy vycházejí z odborné diskuse na konferencích, které se konají dvakrát ročně v zemích, jež v té době předsedají EU. Bližší informace naleznete na www.epbrs.org.

MARINA HUŽVÁROVÁ