ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Nejmodernější technologie a síťové trendy v praxi

Na půdě Fakulty elektrotechnické ČVUT se poslední zářijový týden t. r. uskutečnila CESNET Conference 2008. V pořadí již druhé mezinárodní setkání odborníků v oblasti komunikačních, hardwarových a softwarových systémů a síťových aplikací přivedlo do Prahy na osm desítek účastníků včetně významných osobností mezinárodního internetového výzkumu nejen z Evropy, ale i ze Spojených států, Japonska či Tchaj-wanu.

Konferenci uspořádalo CESNET, sdružení vysokých škol, které buduje a rozvíjí multigigabitovou národní síť pro výzkum a vzdělávání CESNET2 a specializuje se na související výzkum a vývoj, a Akademie věd České republiky. Setkání zahájila první místopředsedkyně Rady pro výzkum a vývoj Miroslava Kopicová a první odbornou přednášku přednesl Vasilis Maglaris, předseda výkonného výboru složeného ze zástupců 30 evropských sítí národního výzkumu, které participují na rozvoji panevropské sítě GÉANT2.
Mauro Campanella s příspěvkem The Network Factory, Real or Virtual?
Mauro Campanella s příspěvkem The Network Factory, Real or Virtual?
FOTO: Archiv autorky

Mezi hlavní témata patřila bezpečnost (řešení problematiky v IP telefonii, autentizace v gridech, vzdálená konfigurace síťových zařízení), middleware (softwarové komponenty spojující rozsáhlé komplexní distribuované systémy) a virtualizace (virtuální sítě, výpočetní platformy a bezpečné virtuální e-infrastruktury datových úložišť). Konference se ovšem zaměřila na praktické uplatnění těchto nejmodernějších technologií a síťových trendů v praxi, např. ve velice perspektivní oblasti (tele)medicíny.
Ředitel sdružení CESNET Jan Gruntorád řídí diskusi po přednášce Te-Lung Liu.
Ředitel sdružení CESNET Jan Gruntorád řídí diskusi po přednášce Te-Lung Liu.
FOTO: Archiv autorky

Zlatým hřebem byla unikátní videokonference zrealizovaná ve spolupráci se skupinou vyspělých asijských internetových sítí, díky níž bylo propojeno sedm lékařských pracovišť: dvě v Japonsku, po jednom na Tchaj-wanu, ve Španělsku, Itálii a dvě v České republice (Ústřední vojenská nemocnice v Praze a Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem). V přednáškových místnostech těchto zdravotnických zařízení mohla odborná veřejnost rovněž zhlédnout celou telekonferenci. V rámci videokonference a příspěvku prof. Šuji Šimizu z univerzitní nemocnice v Kjúšú byly do Evropy přenášeny a slovem doprovázeny záběry endoskopických a radiologických zákroků z lékařských pracovišť, a to v plném rozlišení NTSC bez zkreslení obrazu, což poskytuje dostatečnou kvalitu pro přesnou diagnostiku i na velké vzdálenosti. Na základě přenesených snímků proto mohli přítomní lékaři stanovit svou diagnózu na dálku a v telediskusi ji posléze porovnat s ošetřujícími lékaři. CESNET mohl při uspořádání této náročné mezikontinentální videokonference naplno zužitkovat své zkušenosti s využitím vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak i asynchronně formou streamingu.
Součástí konferenčního bloku o telemedicíně byl příspěvek dr. Muto z japonské Univerzity Kjótó o využití NBI (Narrow Band Imaging) při odhalování raných stadií rakoviny hltanu a jícnu a referát dr. Čen-Šuan Čun z Národní tchajwanské univerzity zaměřený na konkrétní využití NBI v neobvyklém případu pankreatálního onemocnění 57leté ženy. Technika NBI zlepšuje viditelnost kapilár a dalších drobných struktur na povrchu sliznice. V důsledku biologických charakteristik tkáně je úzkopásmové osvětlení na sliznici absorbováno a rozptylováno jinak než bílé světlo, a tím je zdůrazněn kontrast mezi malými krevními cévami a normální tkání a také drobné struktury ve vrchních vrstvách sliznice.

Sdružení CESNET zajišťovalo v průběhu konference internetový přenos (tzv. streaming). Na stránce http://www.ces.net/events/2008/conference jsou k dispozici videozáznamy prezentací a texty jednotlivých příspěvků. V tištěné podobě vyšel sborník CESNET Conference 2008, který je veřejně dostupný v pdf formátu na stránkách konference.
Zázemí přenosu z konference (Jan Pravda, Ivo Hulínský)
Zázemí přenosu z konference (Jan Pravda, Ivo Hulínský)
FOTO: Archiv autorky


Setkání přilákalo do Prahy odborníky ze 14 zemí, a to nejen akademiky a výzkumníky, ale i praktiky. Jednalo se proto o přední mezinárodní otevřenou odbornou konferenci v oblasti vyspělých komunikačních technologií. Vždyť právě CESNET také reprezentuje hlavní příspěvek k českému výzkumu, vývoji a rozvoji komunikační techniky a podpoře výzkumu a vzdělávání.
Význam a světový věhlas sdružení CESNET nejlépe dokládá pozvání od amerického Národního koordinačního výboru pro výzkum a vývoj v oblasti síťových a informačních technologií, poradního fóra Bílého domu, které obdržel ředitel dr. Jan Gruntorád jako jeden z pouhých 15 Evropanů k diskusi s americkými odborníky o budoucnosti výzkumu v oblasti komunikačních sítí.

Rita Pužmanová,
nezávislá síťová specialistka