ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Nejvyšší státní ocenění

U příležitosti státního svátku České republiky – 90. výročí vzniku samostatného Československa – udělil prezident státní vyznamenání. Mezi 28 oceněnými osobnostmi ve Vladislavském sále Pražského hradu byli také vynikající představitelé české vědy.

Dne 28. října 2008 ocenil prezident republiky Václav Klaus vynikající občanské zásluhy o budování svobodné demokratické společnosti, vynikající výsledky práce, zásluhy o obranu vlasti, hrdinské a výjimečné činy 28 významných osobností a udělil či propůjčil jim státní vyznamenání České republiky. Je nám potěšením, že Akademický bulletin může gratulovat k Medaili za zásluhy o stát v oblasti vědy hned několika významným badatelům, jejichž vědecká práce zásadně přesahuje i do oblasti pedagogické. Prezident ocenil přínos vědecké komunity pro Českou republiku. Medaili převzal nejvyšší představitel české badatelské instituce, předseda AV ČR prof. Václav Pačes, jenž profesně náleží do oblasti molekulární genetiky. Dále významná osobnost a zakladatel imunologie jako vědní oblasti prof. Ivo Hána, který v současné době zastává funkci předsedy Rady vědeckých společností ČR. Historie období komunistického Československa, odhalování procesů a represí té doby jsou doménou doc. Karla Kaplana, který po emigraci v 70. letech seznamoval s podstatou komunistického režimu širokou veřejnost prostřednictvím Svobodné Evropy, BBC, Hlasu Ameriky ad. Předním historikem českých dějin 17. a 18. století je pedagog a v letech 1990–1994 prorektor Univerzity Karlovy prof. Josef Petráň. České technické vědy výrazně obohatil prof. Oldřich Jirsák zabývající se na Technické univerzitě v Liberci výzkumem vláken a nanotechnologiemi.
Hranici mezi zásluhami o vědu a vzdělávání, jak již bylo řečeno, nelze jednoznačně vymezit, proto připomínáme i další oceněné v této oblasti. Významný vědec a pedagog, který se výrazně zasloužil o znovuobnovení a rozvoj vysokoškolského studia teologie u nás, prof. teologie Ludvík Armbruster, uznávaná česká architektka, profesorka Fakulty architektury ČVUT Alena Šrámková, slavný český scenárista, režisér a výtvarník animovaného filmu profesor Břetislav Pojar, výrazná osobnost naší malby a grafiky akademický malíř Jaroslav Šerých. Vyzdvihněme také ženy – místopředsedkyni historické skupiny Osvětim a jednu z obětí nacistické genocidy židů Martu Kottovou, dále významnou odbornici v oblasti vzdělávání středního zdravotnického personálu Jindřišku Pavlicovou a operní pěvkyni Gabrielu Beňačkovou. Blahopřejeme i všem ostatním zde nejmenovaným osobnostem.
-red-