ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > listopad  > Obálka

Nové knihy

ATLAS OBLAKŮ
Poznat, jak vznikají oblaky, jak se proměňují a mizí, znamená poodhalit do značné míry skryté, zato však poutavé a zajímavé děje v atmosféře. Pomocí správné interpretace oblačných útvarů a jejich změn lze dnes dobře doplňovat předpověď počasí a předvídat počasí na několik hodin dopředu.
Häckel, H., edice Atlas, Academia, Praha 2008. Vydání 1.
ATLAS OBLAKŮ

PRAŽSKÝ LINGVISTICKÝ KROUŽEK V KORESPONDENCI
Korespondence z let 1923–1970

Pro vývoj vědy jsou důležité nejen jednotlivé osobnosti, ale i skupiny vědců usilující posunout společně poznání novým směrem. Jednou z prvních takových skupin v dějinách moderní lingvistiky byl právě Pražský lingvistický kroužek založený před osmdesáti lety.
Havránková, M. (ed.), Academia, Praha 2008. Vydání 1.
PRAŽSKÝ LINGVISTICKÝ KROUŽEK V KORESPONDENCI
 

Stručná historie států Nepál
Malá země – donedávna ještě poslední hinduistické království v Asii – ležící v klínu nejvyššího pohoří naší planety, pro kterou byla izolace důležitým dějinným faktorem stejně jako náboženské a kulturní vlivy Tibetu a Indie (buddhismus, respektive hinduismus), prožívala nejen bouřlivé dějiny ve střetu starověkých civilizací, střídání středověkých dynastií, boje mezi místními kmeny i časté a krvavé palácové převraty, ale má i neméně bouřlivou současnost: boj proti autokratické vládě i rebelujícím maoistům a nedávný pád monarchie. Přesto svou exotičností i krásami neodolatelně láká stále více turistů, a to nejen těch, kteří chtějí pokořit některého ze zdejších horských velikánů.
Vavroušková, S., Libri, Praha 2008. Vydání 1.
Stručná historie států Nepál
 

ZASAŽEN BLESKEM
Podivuhodný svět pravděpodobností

Náhodnost lidi vždy fascinovala i děsila. Na jedné straně milujeme překvapení, na druhé straně nenávidíme temnou stránku nejistoty. I když nikdo nemůže s jistotou předpovídat nejisté události, můžeme alespoň porozumět nejistotě samotné. Kniha rozebírá pravděpodobnosti spojené s mnoha různými jevy.
Rosenthal, J. S., edice Galileo, Academia, Praha 2008. Vydání 1.
ZASAŽEN BLESKEM


DOMOVNÍ ZNAMENÍ STARÉ PRAHY
Znamení na domech, která současný člověk vnímá především jako dekorativní prvek v architektuře, kdysi účelně sloužila v každodenním životě. Měla tedy praktický účel informovat chodce a vypovídat o domě, ale jejich symbolika často tajila hluboký smysl. Rozluštit jej a proniknout tak do historie pražských domů napomůže tato publikace.
Petráňová, L., Academia, Praha 2008. Vydání 3.
DOMOVNÍ ZNAMENÍ STARÉ PRAHY


NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY
V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
V ŘÍJNU 2008
 

1. Lexikon české literatury 4, I. S–T, II. U–Ž, zpracoval autorský a redakční kolektiv, vedoucí redaktor Luboš Merhaut (vznik podpořila Grantová agentura ČR a AV ČR) 
2. Komárek, S. – Obraz člověka a přírody v zrcadle biologie (s podporou FHS UK Praha) 
3. Zahradník, R. – Laboratorní deník 
4. Bauman, Z. – Tekuté časy – život ve věku nejistoty 
5. Häckel, H. – Atlas oblaků

Tituly ostatních nakladatelů: 

1. Vaughan, D. – Bitva o vlny (Battle for the Airwaves) 
2. Navara, L., Kasáček, M. – Mlynáři od Babic 
3. Steiger, E. – Poetika, interpretace, styl 
4. Clark, Ch. – Prusko, vzestup a pád železného království 
5. Gabal, I. – Hrách na zeď

Knihkupcův tip: 

Pekař, J. – Valdštejn 1630–1634. Dějiny valdštejnského spiknutí, Academia

SOŇA JANOVCOVÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,
Václavské náměstí 34, Praha 1