ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Česká orální historie slaví úspěchy

Ve vzdálené mexické Gudalajaře se ve dnech 23.–26. září 2008 uskutečnilo patnácté pokračování International Oral History Conference s názvem Oral History – A Dialogue with our Times. Vrcholného setkání asi 450 badatelů zabývajících se orální historií po celém světě se zúčastnila čtrnáctičlenná česká výprava složená nejen z akademických pracovníků, ale i doktorandů a studentů magisterských a bakalářských programů.

Mimořádným úspěchem pro místní orálně-historické kruhy, ale potažmo i pro společensko-vědní a humanitní oblast v českých zemích jako celek, je pořadatelství následujícího orálně-historického kongresu. Ten se při zachování systému rotace kontinentů koná každé dva roky. Po soutěži s dalšími kandidáty ze Singapuru, Kanady, Japonska, Ruska a Ukrajiny se nakonec orálně-historická „olympiáda“ bude konat v Praze v blíže upřesněném červnovém nebo červencovém termínu roku 2010. Hlavními spolupořadateli konference, jíž přislíbil záštitu Václav Havel a z titulu své funkce také předseda Poslanecké sněmovny PČR Miroslav Vlček, by měly být Česká asociace orální historie a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., za organizačního přispění zkušené pořadatelské agentury.
IOHA Praha 2010
Pomyslnou třešničkou na dortu se stalo zvolení Miroslava Vaňka do třináctičlenného výboru zastřešující International Oral History Association, a to s druhým největším počtem hlasů mezi navrženými kandidáty. Nezbývá proto než si přát, aby se česká orální historie rozvíjela úspěšně i nadále a aby byla Praha pro cca 600–800 potenciálních účastníků přinášejících do místních českých poměrů nezbytný vhled do globálních perspektiv více než přátelským hostitelem.

Pavel Mücke,
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.