ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Veni, vidi a možná se vrátím… Letní škola „NANO“

Poslední srpnový týden ožily prostory Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. (ÚFCH JH) – jindy poměrně tichého akademického pracoviště ponořeného do každodenního bádání – více než šedesátkou mladých tváří z deseti vysokých škol, univerzit (jedné slovenské) a také třech škol středních.

Letní škola přilákala do ústavu 65 studentů z více než desítky univerzit z celé České republiky.
Letní škola přilákala do ústavu 65 studentů z více než desítky univerzit z celé České republiky.
FOTO: Archiv ÚFCH JH AV ČR

Týdenní letní škola Nanovědy a nanotechnologie na molekulární úrovni: teorie a experiment seznámila studenty s výzkumem, kterým se v ÚFCH JH zabývá řada pracovišť jak z oblasti chemické fyziky a biofyzikální chemie, tak katalýzy a elektrochemie. Velkému zájmu o letní školu napomohlo právě toto téma, neboť výzkum nanomateriálů a nanotechnologií se jeví ve všech oborech VaV velice perspektivním. Účastníci letní školy vyslechli celkem 16 přednášek a každý student měl navíc možnost absolvovat pět krátkých praktických cvičení na pracovištích ÚFCH JH, na nichž se seznámil s přístroji a metodou zkoumající nanosvět. Program byl rozdělen do čtyř tematických okruhů: izolované nanostruktury (nanostruktury v plynné fázi); bio-logické nanostruktury; anorganické nanostruktury (a jejich využití v katalýze) a uhlíkaté nanostruktury. Role přednášejících se zúčastnilo téměř 25 vědeckých pracovníků. Povzbudivé bylo, že více než polovinu tvořili vědci ve věku 27–41 let.

logo Tři nástroje
Letní školu uspořádal v rámci projektu Tři nástroje (poskytovatel MŠMT, program NPV II – Lidské zdroje), jehož řešením naplňuje cíl definovat a ověřit metodiku, jak účinně zapojit mladou generaci (tj. studenty ze středních škol přes vysokoškoláky až po doktorandy) do vědy takovou měrou, aby v ní po skončení studií nalézala svou celoživotní perspektivu. Letní školu jsme vybrali jako informační nástroj, jenž nepodá studentům informace pasivně (jako to činí webové prezentace či tištěné materiály), ale naopak jejich aktivním zapojením může účinněji působit v jejich rozhodování, jestli má smysl vědecké pracoviště navštívit znovu a vykonat v něm svou odbornou praxi, stáž či bakalářskou nebo diplomovou práci.
Jsou mladí, mají elán a chuť učit se nové věci. Nepropásněme svou šanci, česká věda je potřebuje!
Jsou mladí, mají elán a chuť učit se nové věci. Nepropásněme svou šanci, česká věda je potřebuje!
FOTO: Archiv ÚFCH JH AV ČR

Informace inzerující letní školu byly sice zveřejněny na webových stránkách ústavu, avšak účinnější bylo adresné oslovení téměř třech desítek vysokoškolských pedagogů z přírodovědných fakult VŠ a univerzit, kteří „nano“ v různých oborech vyučují. Během deseti dnů byla kapacita letní školy naplněna. Z dotazníků, které studenti v závěru školy anonymně vyplňovali, vyplývá, že téměř všichni posluchači kontakt na školu získali buď
od svých pedagogů, školitelů nebo prostřednictvím studijního oddělení. Uspořádáním školy se podařilo velké množině studentů poskytnout během jednoho týdne poměrně ucelený obrázek o výzkumu celé řady pracovišť ÚFCH JH. úspěch podtrhuje i jejich zájem o další spolupráci s vědeckými týmy, a to formou buď několikatýdenní stáže o prázdninách v roce 2009 nebo poměrem PVS (pomocná vědecká síla) v průběhu školního roku. Někteří studenti uvažují i o spolupráci na bakalářské a diplomové práci či PGS studiu na některém z představených pracovišť. Letní škola jako „informační nástroj“ tedy v žádném případě nezklamala. Informace o škole NANO2008 spolu s anotacemi přednášek, praktických cvičení, s prezentacemi přednášejících, fotografiemi z celého průběhu školy a shrnujícím sborníkem školy viz http://www.jh-inst.cas.cz/3nastroje.

KVĚTA STEJSKALOVÁ,
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.