ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > listopad  > Obálka

Spolupráce na projektech BIOCEV a ELI

Hejtman Středočeského kraje Petr Bendl a zástupci projektů BIOCEV – členové správní rady prof. Jiří Drahoš a prof. Jan Tachezy (foto nahoře) a ELI – doc. Jan Řídký, ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., podepsali 7. října 2008 memoranda o vzájemné podpoře a spolupráci při jejich realizaci. Podpisu v pracovně předsedy Akademie věd ČR prof. Václava Pačesa byli přítomni místopředseda AV ČR dr. Pavel Vlasák a prorektor pro rozvoj UK prof. Stanislav Štech.

Petr Bendl a Stanislav Štech
Petr Bendl a Stanislav Štech (vpravo)

Václav Pačes

Zástupci Středočeského kraje vyjádřili podporu oběma projektům.
Zástupci Středočeského kraje vyjádřili podporu oběma projektům.

Projekty BIOCEV a ELI

Projekty BIOCEV a ELI
Všechna fota: © Stanislava Kyselová, Archiv SSČ

Zástupci obou projektů se mj. zavázali, že své investiční záměry budou navzájem konzultovat. Špičková evropská pracoviště, která v příštích letech vyrostou ve Středočeském kraji, posílí podle Petra Bendla konkurenceschopnost regionu a povedou k rozvoji infrastruktury. Oba projekty patří k těm, které by mohly být financovány z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI). Vzhledem k tomu, že Praha z tohoto programu peníze čerpat nemůže, projekty vznikají na jejím okraji, aby je mohl financovat Středočeský kraj.
lsd