ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Jak jsme na tom s talentovanou mládeží

Ve dnech 25.–27. září 2008 se v Brně uskutečnila mezinárodní konference Práce s talentovanou mládeží, kterou zorganizovalo Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM) společně s Jihomoravským krajem (JMK) a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT).

Na konferenci zazněly necelé čtyři desítky příspěvků, které si v průběhu třech dní vyslechlo 130 zúčastněných. Referáty byly tematicky zaměřené na představení stávajících systémů podpory talentů v JMK, na nové trendy v práci s talentovanými studenty a dětmi, příklady dobré praxe při spolupráci regionů, škol a firem, na ukázky úspěšné propagace technických oborů mezi mládeží, na péči o nadané studenty a na roli soutěží při práci s talenty.
Účastníky konference pozdravili v krátkých projevech Eva Bartoňová (MŠMT), Milan Venclík a Miloš Šifalda (JMK).
Účastníky konference pozdravili v krátkých projevech Eva Bartoňová (MŠMT), Milan Venclík a Miloš Šifalda (JMK).
FOTO: Archiv JCMM

Mezi zúčastněnými byli jak pedagogové (středních škol a univerzit) a psychologové, tak i úředníci odborů školství, zástupci specializovaných institucí a neziskových volnočasových organizací, které se věnují výchově mládeže. Zazněly tudíž příspěvky zaměřené na praktické každodenní zkušenosti s prací s talentovanou mládeží, na vlastní identifikaci talentu a (mimořádného) nadání i na metodiku, koncepčnost a systém práce s talentovanou mládeží.
Z oblasti takříkajíc čekatelů na mladé talenty se zájmem o přírodní vědy, tj. z výzkumných institucí AV ČR, byly prezentovány dva příspěvky: projekt Otevřená věda, jehož řešením AV ČR nastartovala v roce 2005 proces zapojování mladých zájemců o vědu do výzkumu na akademických pracovištích (22 ústavů AV ČR, VŠCHT Praha, PřF UK a ČVUT), a projekt Tři nástroje, kterým ÚFCH JH představil svou metodiku a zkušenosti s výchovou nových „lidských zdrojů“ pro VaV ve svých vědeckých týmech.
Slovo talent bylo skloňované ve většině příspěvků, zaznělo ale také jedno důrazné varování, a sice to, že bez zájmu o věc, píle, silné vůle a pracovitosti se i ten sebevětší talent přestane rozvíjet. Je tedy na nás všech, kteří s mládeží pracujeme, abychom tyto vlastnosti podporovali a patřičně rozvíjeli. Další informace o aktivitách JCMM viz http://www.jcmm.cz.

KVĚTA STEJSKALOVÁ,
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.