ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > listopad  > Událost

Inovační biomedicínské centrum otevřeno

Symbolickým přestřižením pásky zahájil 7. října 2008 předseda vlády Mirek Topolánek společně s předsedou Akademie věd ČR prof. Václavem Pačesem a ředitelkou Ústavu experimentální medicíny AV ČR prof. Evou Sykovou činnost nového Inovačního biomedicínského centra v Praze 4-Krči.
Inovační biomedicínské centrum

Hlavním účelem nově otevřeného centra je podpora začínajících biomedicínských spin-off firem. Ty zde v programu podnikatelského inkubátoru naleznou příznivé podmínky pro rozvoj inovativního podnikání. Společnosti přijaté do IBC mohou využívat nejen kancelářské prostory a vybavené laboratoře, ale zejména výrobní GMP „superčisté prostory třídy A“ pro kultivaci kmenových buněk s počítačem sledovanou čistotou vzduchu. Vzhledem k poměrně úzkému zaměření byl inkubátor projektován pro umístění pěti až šesti firem. Další zájemci o podnikání v biomedicíně mohou využívat dohodnuté služby v rámci programu tzv. virtuálního inkubátoru. Ústav experimentální medicíny AV ČR přesto počítá s vypracováním a předložením projektu pro rozšíření kapacit inkubátoru.
Inovační biomedicínské centrum

Podle premiéra Mirka Topolánka je důležité, „aby prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie, které posloužily vybudování tohoto centra, byly efektivně využity, inkubátor ekonomicky soběstačný, a to i tehdy, až zdroj peněz z EU vyschne. To znamená, aby byl projekt udržitelný a pracoviště patřilo ke špičce přinejmenším v Evropě, ale raději ve světě“.
Cíle projektu jsou v souladu s cíli přijaté reformy VaV, jejímž mottem by mohlo být premiérovo oblíbené heslo Věda dělá z peněz znalosti a inovace dělají ze znalostí peníze. IBC ÚEM AV ČR je projekt usilující o užší propojení základního výzkumu a podnikatelské sféry, ve kterém má Česká republika stále ještě velké rezervy. V dnešní globalizované soutěži je nezbytné, abychom se soustředili na obory, kde jsme první či druzí na světě, případně se stejně zaměřenými partnery spolupracovali. Biomedicína takovou příležitost nepochybně nabízí.
Inovační biomedicínské centrum
Všechna fota: © Stanislava Kyselová, Archiv SSČ

V IBC ÚEM AV ČR zahájí v letošním roce činnost několik biomedicínských firem. Mezi prvními jsou firmy orientované na umělé náhrady kloubních chrupavek (Chondros, s. r. o.), na využití dospělých kmenových buněk při onemocnění mozku, míchy, syndromu diabetické nohy a další aplikace, jako jsou náhrady kostí a kůže (CellNova, s. r. o.), firma specializovaná na software pro MR zobrazovací metody (MRSUPORT, s. r. o.), firma pro diagnostické kity na nádory (TATAA Molecular Diagnostics, s. r. o.) a také firma poskytující poradenskou činnost pro toxikologické a klinické studie (CB Bio, s. r. o.).
Podnikatelský inkubátor bude spravovat nově založená transferová společnost ÚEM AV ČR BIOINOVA, s. r. o., která firmám poskytne poradenskou činnost a zprostředkuje jednání s potenciálními investory. Podle předsedy AV ČR prof. Pačesa se jedná o modelový příklad pro další ústavy Akademie věd.
IBC ÚEM AV ČR bylo vybudováno v rámci operačního programu JPD 2 pro hlavní město Prahu a na jeho financování se podílely fondy EU, Magistrát hl. města Prahy a státní rozpočet ČR. Celkové náklady na výstavbu a technologické vybavení činily bez DPH 45 mil. Kč.

EVA SYKOVÁ,
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.