ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Veřejné výběrové řízení na ředitele

Rada Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky ústavu

Požadavky:
• splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. (4) – (6) zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích v platném znění;
• vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace v některém z oborů makromolekulární chemie, fyzikální chemie makromolekul nebo fyzika polymerů;
• významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
• organizační schopnosti a zkušenosti
• jazykové znalosti;
• morální bezúhonnost.

Přihlášky se stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe a seznamem nejvýznamnějších vědeckých prací a stručným nástinem koncepce dalšího rozvoje ústavu zasílejte nebo doručte osobně písemně v uzavřené obálce se zřetelným označením „Výběrové řízení – ředitel“ nejpozději do 10. února 2016, 16:00 hod na adresu Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., sekretariát ředitele, Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6.

Předpokládá se, že uchazeči splňující výše uvedené požadavky budou pozvání k osobnímu pohovoru, při němž přednesou též svoji představu o funkci, o niž se ucházejí, a o záměrech, které by při svém působení chtěli realizovat.

Kontakty:
tel.: +420 296 809 366, fax: +420 296 809 410, e-mail: office@imc.cas.cz; http://www.imc.cas.cz.