ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2016  > leden  > Knihy

První kritická edice historického slovníku

Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus Daniela Adama z Veleslavína vyšel v Praze roku 1598. Věcně uspořádaný slovník obsahoval více než 10 000 heslových statí a stal se jedním z pilířů české lexikografie, na nějž navazovali mnozí slovníkáři následujících období. Současně je jedním ze svědectví o věhlasné veleslavínské češtině, která našla odezvu při renesanci moderní češtiny. Po 417 letech vychází Veleslavínův Nomenklátor quadrilinguis v Nakladatelství Academia. „Jde zároveň o první kritickou edici jakéhokoli historického slovníku vůbec,“ vysvětluje jedna z editorek dr. Alena M. Černá z Ústavu pro jazyk český AV ČR.

19_1.jpg

Knižní část obsahuje kromě vlastního slovníku a původních předmluv ze starého tisku též úvodní studii o zdrojích Nomenklátoru Daniela Adama a vlivu slovníku na pozdější lexikografii a podrobné ediční zásady, které editoři při vydání uplatnili. Jelikož se Nomenklátor zakládá na německé předloze, editoři přeložili tyto doprovodné stati též do německého jazyka. Překlady do češtiny a němčiny jsou rovněž připojeny k pasážím starého tisku, které byly původně jen v latině. Veleslavínovo dílo tak má šanci rozšířit se i mezi uživatele (například žáky a studenty), kteří latinou nevládnou. Z obdobného důvodu editoři opatřili českojazyčnou část původního slovníku transkripcí do novočeského pravopisu.

Součástí knižního vydání je CD-ROM, který obsahuje nejen všechny texty uvedené v knize, ale i přepis indexů českých a latinských slov otištěných v původním vydání a také fotokopie původního tisku. Pomocí softwarové aplikace lze ve slovníku vyhledávat za použití různých filtrů a zobrazovat paralelně text edice a digitalizovanou stránku starého tisku. Více informací naleznete na http://veleslavin.avcr.cz.

red