ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2016  > leden  > Úvodník

Náročný rok

Vstoupili jsme do roku, který bude nelehký jak pro celou společnost, tak pro Akademii. Funkční období nejvyššího vedení Akademie věd se chýlí ke konci, a instituce proto stojí před úkolem najít nové osobnosti renomované odborně i charakterově. I letos přinese Akademický bulletin medailony a programová prohlášení kandidátů na předsednický post AV ČR, než na prosincovém sněmu rozhodnou jeho členové o tom, koho do čela Akademie zvolí a doporučí ke jmenování prezidentu republiky, aby příští rok na jaře převzal funkci.

V tomto čísle informujeme o prosincovém zasedání Akademického sněmu a přinášíme rozhovor o aktuálním průběhu hodnocení naší instituce za léta 2010–2014. Konečné výsledky se dozvíme na dubnovém Akademickém sněmu.

Letos si připomínáme 700. výročí narození Karla IV. Lucemburského, patrona vzdělání, umění a hospodářského rozvoje. Celosvětový význam výjimečného českého panovníka a jeho přínos pro kulturní rozvoj lidstva dokládá i zařazení jubilea mezi výročí UNESCO. Karel IV. patří mezi nejvýznamnější panovníky vrcholného středověku a je neodmyslitelně spjatý s historií celé Evropy ve 14. století. Mimořádně přispěl k vzdělanostní a kulturní úrovni zejména střední Evropy, která následně významně ovlivnila intelektuální i hospodářský rozkvět. Nebylo by myslitelné, aby tuto osobnost Akademický bulletin v některém z letošních čísel pominul.

Připomeňme také 400. výročí odchodu významné osobnosti kulturních dějin – Wiliama Shakespeara. Uplyne též 85 let od zvolení Josefa Bohuslava Foerstera do čela České akademie věd a umění, kde setrval do jara 1939. Tento vynikající hudebník, pedagog, nositel čestného doktorátu Univerzity Karlovy, ale i reprezentant české inteligence v zahraničí zemřel před 65 lety.

Co se týče oblasti přírodních věd, jestliže před 50 lety přistála první sonda na Měsíci, letos astronomové očekávají přílet sondy k Jupiteru. Největší radioteleskop na světě s průměrem 500 metrů má být dokončen v Číně.
A jakému tématu zasvětilo letošek OSN? Vyhlásilo jej Mezinárodním rokem luštěnin – ani tato důležitá skupina rostlin neuniká pozornosti badatelů v Akademii věd ČR.

MARINA HUŽVÁROVÁ