ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

K věcnému záměru zákona o podpoře výzkumu

Z projevu předsedy Rady vysokých škol doc. Jakuba Fischera


Rada vysokých škol, která je přesně o 100 let mladší než AV ČR, si připomněla 25. výročí založení. Úzce spolupracuje s Českou konferencí rektorů a pohled na mnohá témata je velmi blízký.

09_1.JPG
Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Chci se zde věnovat věcnému záměru zákona o podpoře výzkumu, technické novele a národní politice výzkumu vývoje a inovací do roku 2020. Budu méně diplomatický, když uvedu, že Rada VŠ současný věcný záměr tohoto zákona odmítá. Návrh považujeme za nepropracovaný, přičemž neodpovídá na základní otázky, které musíme řešit. Naopak přináší problémy, z nichž některé jsme schopni identifikovat, jiné však nikoli. Z pohledu VŠ nám vadí nejvíce skutečnost, že pokud se oddělí financování vědy do samostatného ministerstva, VŠ přijdou o jednu ze svých z největších deviz: synergii mezi vzdělávací a výzkumnou činností. Jestliže budou vysoké školy v gesci dvou úřadů, tzn. vzdělávací činnost ve správě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a výzkumná činnost pod „ministerstvem vědy“, přičemž budou oběma ministerstvům předkládat odlišné výkazy, žádat o peníze, dojde k rozdělení; na jedné straně vzdělávání, na straně druhé věda. Považujeme to za špatné směřování.

Vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek uvedl, že je potřeba více diskutovat. Rada VŠ však konstatuje, že diskuse k návrhu zákona byla nedostatečná. Pokud srovnáme, jakým způsobem jsou například s MŠMT diskutovány záležitosti týkající se VŠ, jde o diametrálně odlišnou situaci, což ovlivňuje i výsledný postoj Rady VŠ.
Sledujeme rovněž přípravu technické novely a v současnosti chystáme vyjádření k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Stanovisko zveřejníme na http://www.radavs.cz/ a zašleme dotyčným aktérům.

09_1.JPG

Ještě nebyla řeč o otázce národní politiky výzkumu, vývoje a inovací pro léta 2016–2020 s výhledem do roku 2025. K této záležitosti má Rada VŠ mnoho věcných výhrad, které jsou zveřejněny na výše zmíněných webových stránkách. Nesouhlasíme s tím, že s námi o dotyčném materiálu prakticky nikdo nediskutoval; dostali jsme se k němu oklikou až v rámci meziresortního připomínkového řízení. Rád bych zdůraznil, proč tento materiál považujeme za tak důležitý. Strategických dokumentů na různých ministerstvech či vládě vzniká mnoho. V tomto případě nejde o řadové slohové cvičení, řadový strategický materiál, k němuž by postačilo sepsat dvě stránky připomínek, poslat a nechat je předkladatelem zapracovat. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací podle zákona č. 130 je jedním z kritérií, podle kterých se na vědu rozdělují institucionální prostředky. Věnujme proto této záležitosti, která vyžaduje několikaměsíční diskusi, nikoli pouze meziresortní připomínkové řízení, náležitou pozornost.

Abych však nebyl jenom negativní, Rada VŠ se nezabývá pouze tím, že by připomínkovala přišlé materiály. Snaží se aktivně moderovat diskusi nejenom v oblasti vysokého školství, ale také výzkumu. V roce 2015 jsme uspořádali dva veřejné semináře. První se týkal základního výzkumu a zúčastnilo se jej vedení Grantové agentury ČR, druhý aplikovaného výzkumu s účastí vedení Technologické agentury ČR.

Při této příležitosti upozorňuji, že se 11. února 2016 ve 13:00 hod. uskuteční v modré posluchárně Karolina 2. ročník semináře, který jsme s předsedou GA ČR prof. Ivanem Netukou nazvali Role GA ČR ve financování základního výzkumu.