ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2016  > leden  > Věda a výzkum

Výzkumné centrum Orientálního ústavu na Taiwanu

Při Academii Sinice (AS), největší výzkumné instituci na Taiwanu podléhající napřímo Kanceláři prezidenta, bylo 3. prosince 2015 otevřeno Výzkumné centrum Orientálního ústavu AV ČR (OÚ). Detašované pracoviště poslouží k navazování další spolupráce mezi českými a taiwanskými akademickými pracovníky.

13_1.jpg
Fota: Archiv OÚ AV ČR
Sedící zprava: T. Dluhošová, ředitelka Centra, H. Chin-shing, ředitel Ústavu historie a filologie AS, O. Beránek, ředitel OÚ, V. Jílek, vedoucí české kulturní a ekonomické kanceláře


Centrum je součástí dlouhodobého mezinárodního výzkumného záměru s názvem „Moc a strategie společenského a politického uspořádání“. Během otevření Centra promluvili mj. viceprezident AS prof. Wang Fan-sen, ředitel Ústavu historie a filologie AS, v němž Centrum sídlí, prof. Huang Chin-shing a ředitel OÚ dr. Ondřej Beránek. Mezi hosty jsme přivítali vedoucího České obchodní a kulturní kanceláře na Taiwanu Václava Jílka a další ředitele ústavů AS i různých taiwanských univerzit. V současnosti působí ve výzkumném centru dva pracovníci pražského ústavu. Letos na jaře se můžeme těšit na přednášky kolegů ze zahraničních pracovišť či krátkodobé pobyty našich pracovníků na Taiwanu spojené s kolokviem a s taiwanskými kolegy. Jednou ročně plánujeme ve spolupráci s AS workshop na hlavní téma projektu s cílem publikovat vědecké výsledky. Pracovníci Centra zároveň zapojí do aktivit i naše další partnerská pracoviště a budou organizovat přednášky jejich odborníků, aby se jednotlivá pracoviště lépe propojila, a vytvořila tak základ pro větší platformu. Ve spolupráci s Univerzitou Karlovou plánujeme vytvořit studijní podmínky pro výzkum doktorských studentů v rámci Centra.

13_1.jpg

Výzkumný záměr Moc a strategie společenského a politického uspořádání reflektuje setrvale rostoucí geopolitickou a ekonomickou relevanci asijského prostoru v celosvětovém měřítku v kontextu globalizace a stoupající důležitosti informací a technologických inovací ve 21. století. Interdisciplinární komparativní výzkumný projekt zkoumá spektrum otázek týkajících se vzniku, existence a přeměny společenských, politických, kulturních, ekonomických a dalších projevů moci i vznikajících zpětných vazeb v Asii. Zakládá se na tradičním přístupu orientalistiky k chápání současného vývoje v asijském prostoru jakožto výsledku dlouhodobých historických procesů utvářených místními podmínkami i složitými vazbami mezi jednotlivými kulturně-politickými okruhy v celém kontinentu i mimo něj. Zároveň je tento projekt zacílen na realizaci teoreticky a metodologicky fundovaného primárního výzkumu Asie a jeho následnou aplikaci a využití ze strany státních orgánů, vzdělávacích institucí a dalších subjektů. Projekt sestává z několika souvisejících a místy se prolínajících výzkumných panelů, které budou řešit různé aspekty tématu – například Základy moci, Projevy moci a Mocenské struktury. Do panelů se zapojí pracovníci OÚ i odborníci ze zahraničních partnerských institucí. K výstupům se připojí též výsledky grantu Grantové agentury ČR zabývajícího se Kulturní diplomacií Číny, který mezinárodní tým pracovníků OÚ získal na roky 2015–2017.
Program projektu se bude realizovat paralelně jak na Taiwanu, tak i v ČR. Aktuality lze sledovat na webových stránkách projektu a Centra http://power.orient.cas.cz či Orientálního ústavu AV ČR www.orient.cas.cz.

TÁŇA DLUHOŠOVÁ,
Orientální ústav AV ČR, v. v. i.