ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2015  > listopad  > Tribuna

ERC Grant pro český ekonomický výzkum

Výzkumný pracovník a člen profesorského sboru CERGE-EI dr. Filip Matějka obdržel ERC Starting Grant Evropské výzkumné rady (European Research Council). Stal se tak prvním hlavním řešitelem projektu z humanitních a společenských věd, který jej bude realizovat v české instituci. „Úspěch Filipa Matějky je stvrzením mise CERGE-EI zaměřené na špičkový ekonomický výzkum a vzdělání,“ vyzdvihl ředitel společného pracoviště Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu AV ČR doc. Michal Kejak.

Výzkumný projekt Inattention se zabývá aplikacemi teorie racionální nepozornosti v různých oblastech veřejné politiky s cílem nalézt způsob, jak lidé dělají ekonomická rozhodnutí a na základě čeho rozdělují svou pozornost. „Půjde o základní výzkum vlivu lidské neschopnosti vstřebávat informace na tvorbu veřejných politik. Kolem nás je spousta dostupných informací, ale z mnoha důvodů již nejsme schopni číst všechny novinové články, politické programy či úpravy zákonů. Přestože jsou tato lidská omezení při tvorbě zákonů zásadní, zatím se příliš nezkoumala,“ vysvětluje dr. F. Matějka.
Práce vychází z teorie racionální nepozornosti (rational inattention) a dotkne se uvádění poznatků psychologie do ekonomických teorií. Budoucí tým dr. F. Matějky se zaměří na tři oblasti:

1. Jaké veřejné politiky jsou dobré pro normální nepozorné lidi?
Jak jednoduchý by měl být daňový systém? Měli bychom vybudovat jednoduchý systém finančních rad pro chudé, maximálně snížit časovou náročnost docházení na úřad práce, neměli bychom danit venkovní reklamu?

2. Jakým způsobem se z důvodu nepozornosti voličů odchylují politickými stranami odhlasované zákony od těch dobrých?
Jak využívají politici naší nepozornosti, existuje způsob, jak tento efekt zmírnit? Pomohlo by například, kdyby politické strany musely představovat svoje návrhy v jednoduché a standardizované formě?

3. Jaké zákony či typy regulací mohou být spravovány vládou a administrativou, jež sestávají mj. z lidí, kteří nemají neomezenou schopnost zpracovávat nové informace?
Jak předejít tomu, aby vláda musela „přeskakovat“ mezi uspěchaným řešením ukrajinské, řecké a imigrační krize? Jaký vliv mají tato lidská omezení úředníků na diskriminaci menšin, neměli bychom případně nechat volné trhy pracovat i tam, kde dnes převládá regulace nepozornými úředníky?

lsd