ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 33. zasedání Akademické rady

Schválila

  •  přidělení finančních prostředků na podporu žádostí o Fellowship Josefa Dobrovského pro zahraniční badatele v rámci druhé výzvy roku 2015;
  •  přidělení investičních prostředků na přístrojové vybavení pro rok 2016;
  •  úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem, pořízení přístrojů a založení spin-off firmy podle zápisu z jejího 28. zasedání konaného 29. září 2015;
  •  přípravu výběrového řízení na ekonomický informační systém v AV ČR.

Souhlasila s rozdělením dotací na podporu vědecké a vědecko-populární literatury.

Jmenovala

  •  Mgr. Jana Boháčka místopředsedou Dozorčí rady Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., s účinností od 7. října 2015 na pětileté funkční období, tj. do 6. října 2020;
  •  Komisi pro energetiku AV ČR.

Doporučila předsedovi AV ČR, aby

  •  udělil čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd ČR Ing. Janu Štursovi (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.);
  •  jmenoval Komisi pro hodnocení odborné činnosti Knihovny AV ČR, v. v. i., za období 2010–2014 a Komisi pro hodnocení odborné činnosti Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., za období 2010–2014.

Vzala na vědomí

  •  zprávu o dosavadním průběhu hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014;
  •  informace o postupu přípravy koncepce činnosti Akademie věd České republiky;