ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2015  > listopad  > Ocenění

Cena evropského občana

16_1.jpg
Foto: Archiv KAV ČR

Evropský parlament ocenil 15. října 2015 v Bruselu ředitele Centra globálních studií při Filosofickém ústavu AV ČR doc. Marka Hrubce za jeho úspěchy při zakládání a vedení vzdělávacích a vědeckých institucí – mj. nové univerzity ve východní Africe. EP uznal nejen úspěchy doc. M. Hrubce v oblasti vědy a výzkumu, ale především jeho snahy, které přispívají k řešení problémů, s nimiž se současná Evropa potýká. Jako rektor East Africa Star University na hranicích Burundi, Rwandy a Konga, která je určena hlavně pro studenty z konfliktních a postkonfliktních zemí východní Afriky, prosazuje kvalitní vzdělání jako základ tamního rozvoje a stability regionu a jeho spolupráci s dalšími rozvojovými i vyspělými zeměmi.

Cenu evropského občana (CIVI EUROPAEO PRAEMIUM) uděluje EP od roku 2008 za prosazování porozumění, solidarity, vzdělávání a bližší integrace mezi občany a státy, za zprostředkování přeshraniční nebo nadnárodní spolupráce a za další činnost, která vyjadřuje hodnoty listiny základních práv EU.
lsd