ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Vybrané výsledky činnosti Akademie věd ČR v roce 2014–2015

09_1.jpg

Akademie věd ČR vydala soubor vybraných výsledků v oblasti vědeckých výzkumů ve všech vědních oborech, jehož rozšířenou verzi naleznete zde. Publikace seznamuje se současnými směry výzkumů, nastiňuje cíle vědeckých center a infrastruktur, jakož i úkoly a záměry Strategie AV21. Pozornost věnuje také spojení vědy s praxí, transferu technologií a uvádí příklady aplikací výsledků výzkumu v průmyslu i běžném životě. Představuje mezinárodní i regionální spolupráci, součinnost se subjekty veřejného života a se školami. Podrobněji seznamuje též s vědci, kteří v roce 2014 získali za vynikající výsledky vysoká ocenění. Z letošních výstupů si všímá nejen výzkumu, ale také společensky orientovaných aktivit včetně akcí k 125. výročí České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, předchůdkyně dnešní Akademie věd ČR. Součástí publikace jsou resumé jednotlivých kapitol v anglickém jazyce.

red