ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2015  > listopad  > Obálka

Čtyři dekády experimentální medicíny

03_5.JPG
Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Ústav experimentální medicíny AV ČR oslavil 2. listopadu 2015 čtyřicet let od svého založení. Slavnostního večera v Karolinu se zúčastnili hosté z vědecké i vysokoškolské sféry; zdravici předsedy Akademie věd přednesla v zastoupení členka Akademické rady AV ČR prof. Eva Zažímalová. U příležitosti jubilea předala ředitelka ústavu prof. Eva Syková pamětní medaile za zásluhy o spolupráci a vědní rozvoj sedmi pracovníkům, přičemž zdůraznila význam vědy jako jednoho z pilířů vyspělých společností: „Kdo dává finance do výzkumu, investuje do budoucnosti. Je proto třeba podporovat především samo vědecké bádání, protože moderní věda není odtržena od ekonomiky a hospodářství, ale jejím cílem je zlepšovat kvalitu života.“

03_5.JPG

ÚEM vznikl v roce 1975 spojením čtyř, tehdy již renomovaných vědeckých laboratoří ČSAV – plastické chirurgie, oftalmologie, otorinolaryngologie a histologie. V sedmdesátých letech 20. století byla založena Laboratoř pro výzkum vlivu mykotoxinů na zdraví v Olešnici v Orlických horách. V roce 1993 se ústav přestěhoval do areálu AV ČR v pražské Krči. Vlivem transformace české vědy se rozšířil o oddělení ekotoxikologie a oddělení neurověd. Pod vedením tehdejšího ředitele prof. Josefa Syky narostl v poslední dekádě 20. století počet a kvalita publikací a výsledků. K ústavu byl přičleněn Farmakologický ústav, z něhož v současnosti existuje pouze oddělení farmakologie. V roce 2001 se ředitelkou ÚEM stala prof. E. Syková, jejíž zásluhou vznikl v krčském areálu první biomedicínský inkubátor v AV ČR (Inovační biomedicínské centrum), v němž se rozvíjejí spin-off firmy a dále bylo vybudováno Výzkumné centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad. Vědci působí i v centrech excelence (Projekt excelence v oblasti neurověd, Centrum studií ­toxických vlastností nanočástic, Centrum vývoje originálních léčiv a Centrum orofaciálního vývoje a regenerace) a zapojují se do mezinárodních projektů.

03_5.JPG

ÚEM AV ČR je jedinou institucí v České republice zabývající se komplexním lékařským výzkumem s výstupy do klinické praxe. Prohlubují se v něm poznatky ve výzkumu mozku a jeho onemocnění (prof. J. Syka, prof. E. Syková), buněčné neurofyziologie (dr. Miroslava Anděrová, prof. Govindan Dayanithi), kmenových buněk a tkáňového inženýrství (prof. Evžen Amler, doc. Pavla Jendelová a dr. Šárka Kubinová), transplantační imunologie (prof. Vladimír Holáň a doc. Jitka Čejková), nádorové biologie (dr. Pavel Vodička), imunofarmakologie (dr. Zdeněk Zídek), teratologie (doc. Miroslav Peterka a dr. Renata Peterková), genetické ekotoxikologie (dr. Radim Šrám, Ing. Jan Topinka, dr. Pavel Rössner). Více informací na www.iem.cas.cz.

JANA KŘÍŽOVÁ,
Ústav experimentální medicíny AV ČR