ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2015  > listopad  > Aktuálně

Inaugurace CEFRES

Velvyslanec Francouzské republiky v Praze Jean-Pierre Asvazadourian, rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima a předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš zahájili česko-francouzskou platformu výzkumu v humanitních a společenských vědách CEFRES (Centre français de recherche en sciences sociales), která nově spojuje akademické instituce a Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách.

07_1.JPG
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Při otevření knihovny CEFRES v budově AV ČR na pražské Florenci promluvil i francouzský velvyslanec Jean-Pierre Asvazadourian.


Osobnosti české vědy a vzdělanosti se sešly 7. října 2015 v budově AV ČR na pražské Florenci, v níž bude CEFRES sídlit a kde zpřístupní svou knihovnu. Jak zdůraznil Jean-Pierre Asvazadourian, čtenáři, kteří se zajímají o rozvíjení vědecké a intelektuální výměny mezi Francií a střední Evropou, v ní mohou nahlížet do více než 6000 děl, která francouzský ústav během 24 let získal.

Platforma CEFRES, jež vznikla v návaznosti na smlouvu z 21. listopadu 2014 mezi UK, AV ČR, francouzským Národním centrem pro vědecký výzkum (CNRS) a Francouzským velvyslanectvím v České republice, spočívá na paritním principu a podporuje společnou vzdělávací, výzkumnou i publikační činnost. Její aktivity se zakládají na dialogu mezi jednotlivými disciplínami a spolupráci ve střední Evropě se záměrem dosáhnout výraznějšího začlenění do evropského výzkumného prostoru. Novou výzkumnou politiku zahájil CEFRES se svými partnery a zároveň za podpory vědeckých aktivit spojujících vědce z Francie a zemí Visegrádské čtyřky. Součinnost s CEFRES ocenil i předseda AV ČR prof. J. Drahoš; těší ho, že se právě jeho domovská instituce stala hostitelkou významného institutu: „Je to důkaz, že naše pracoviště představují respektované akademické prostředí pro další rozvoj mezinárodní spolupráce.“

07_1.JPG

Platforma CEFRES zajišťuje společné vědecké programy, podporuje další rozvoj mladých vědeckých pracovníků a šíří společné vědecké práce. Její fungování zabezpečuje Řídící výbor, který tvoří zástupci zmíněných partnerských institucí. Jeho členy jsou mj. místopředseda AV ČR dr. Pavel Baran, členka Akademické rady AV ČR dr. Taťána Petrasová, ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR dr. Oldřich Tůma či zástupce ředitele Ústavu pro českou literaturu AV ČR Mag. Dr. Michael Wögerbauer.

07_1.JPG

Otevření nových prostor 8. října doprovázela ve Vlasteneckém sále Karolina v Praze inaugurační přednáška Aktér mezi dispozicemi a kontexty jednání: promýšlení jednoty humanitních a společenských věd francouzského sociologa Bernarda Lahira; profesor sociologie na École normale supérieure v Lyonu a zástupce ředitele Centra Maxe Webera se ve své práci zabývá školními nezdary a úspěchy nižších sociálních vrstev a jejich způsoby osvojování písma, historií funkční negramotnosti, kulturními praktikami Francouzů, životními a tvůrčími podmínkami spisovatelů, dílem Franze Kafky nebo také dějinami vztahů mezi uměním a západní dominancí. Jeho práce vedla k definování teorie jednání, jež brala v úvahu nejen „dispozice“ jedince, ale i „kontext“ jeho prostředí. Tato úvaha přispěla, na základě konceptu „sociálních her“, ke specifikování a diferencování teorií sociálních polí a habitu, které rozvinul Pierre Bourdieu. Zároveň přináší epistemologickou úvahu o sociálních vědách a jejich sociálních funkcích. Bernard Lahire je také otevřeným zastáncem výuky společenských věd na základních školách (L’Esprit sociologique, 2005).

LUDĚK SVOBODA