ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2015  > listopad  > Obálka

Na téma migrace

01_1.jpg
Všechna fota: Viktor Černoch, Archiv KAV ČR

V reakci na stávající migrační situaci v Evropě zahájí Akademie věd v rámci Strategie AV21 výzkumný program Globální konflikty a lokální souvislosti. Nezbytnost interdisciplinárního přístupu k řešení tohoto problému a kvalifikovaného seznamování veřejnosti a politiků s věcnými fakty zdůraznil předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš na semináři Poznatky českých společenských vědců o imigraci do České republiky v evropském kontextu, který se uskutečnil 16. října 2015 ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou PČR. Její předseda Jan Hamáček iniciativu AV ČR ocenil a zdůraznil, že problematika migrace rezonuje českou společností a začíná ji výrazně polarizovat: „Současná krize je pravděpodobně největší dosavadní zkouškou pro EU a její struktury. Evropa musí najít meze vlastní solidarity a sociální soudržnosti.“

01_1.jpg

01_1.jpg
Místopředseda AV ČR Jan Šafanda

Odborného semináře v prostorách Poslanecké sněmovny, který moderovala zástupkyně ředitele Sociologického ústavu AV ČR dr. Zdenka Mansfeldová, se zúčastnili poslanci a další významní hosté včetně veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové. Přednášky zahájila dr. Eva Janská z Univerzity Karlovy na téma Migrační trendy a migrační politiky v zemích střední Evropy.

01_1.jpg
Eva Jánská z Přírodovědecké fakulty UK

01_1.jpg
Ředitel Etnologického ústavu AV ČR Zdeněk Uherek

S navazujícím příspěvkem Zkušenosti s integrací migrantů v ČR vystoupil ředitel Etnologického ústavu AV ČR doc. Zdeněk Uherek, který zmínil, že azylantům trvá přibližně 6–7 let, než si vybudují původní společenský status – například se navrátí k původní profesi. Současnou situaci muslimů v České republice poté přiblížil dr. Bronislav Ostřanský z Orientálního ústavu AV ČR, který mj. označil debaty v české společnosti za „míjení se“, neboť mediálního ohlasu se dostává zejména neodborným názorům. Setkání uzavřela dr. Yana Leontiyeva ze Sociologického ústavu AV ČR přednáškou Postoje k imigrantům v České republice a v Evropě: mezinárodní srovnání a vývoj v čase. Podle jejího názoru mnohé výzkumy naznačují, že v souvislosti s postoji majority vůči migrantům patří Češi k nejrezervovanějším evropským národům – a to přesto, že v ČR žije okolo 400 000 cizinců.

01_1.jpg
Prezentace výzkumných programů Strategie AV ČR

lsd