ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > červen  > Událost

XVIII. valné shromáždění Učené společnosti

Velká aula Karolina se 14. května 2012 stala kulisou XVIII. valného shromáždění Učené společnosti České republiky, která od roku 1994 sdružuje význačné vědce reprezentující různé vědní obory. Kromě předání cen a medailí patřila veřejná část jednání přednáškám. Druhý pracovní den jednání v hlavní budově AV ČR byla zvolena nová Rada US pro období květen 2012 až květen 2014. Jejím předsedou se stal evangelický teolog, filozof, biblista a někdejší ředitel Centra biblických studií AV ČR a UK prof. Petr Pokorný; prvním místopředsedou teoretický fyzik prof. Jiří Bičák z Ústavu teoretické fyziky MFF UK a druhým místopředsedou prof. Václav Pačes z Ústavu molekulární genetiky AV ČR.

07_1.jpg
Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Nezastupitelnou roli Učené společnosti při prosazování akademických hodnot v období, kdy se česká vzdělanost potýká s kritickým nedostatkem institucionální podpory, vyzdvihl v úvodu slavnostní části programu předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš. Konstatoval, že „pouze společnost, která se může opřít o občany a instituce kompetentní i v oblastech souvisejících s vědou a výzkumem a o dostatečný vzdělávací a vědecký potenciál, může obstát vůči výzvám současného globalizovaného světa.“ Předseda AV ČR dále upozornil, že je v současnosti naléhavé rozvíjet – vedle zdravé a přirozené konkurence – spolupráci mezi VŠ a jeho domovskou institucí; zvláště proto, aby před politickou reprezentací společně obhajovaly potřebnost kvalitní vědy a vzdělání a význam jejich odpovídající podpory. V této souvislosti ocenil, že se US stále více vyjadřuje k naléhavým celospolečenským tématům a kritizuje soustavnou destrukci politického života v Česku – viz například otevřený dopis někdejšímu ministru školství, mládeže a tělovýchovy Josefu Dobešovi v kauze Ladislava Bátory z října loňského roku či premiéru vlády Petru Nečasovi, jehož vyzvala, aby se Česko připojilo k Evropskému fiskálnímu paktu: „Věřím, že hlas takto prestižního shromáždění nemůže být opomíjen […]. Jsem hrdý, že jsem jeho členem,“ uvedl Jiří Drahoš.
Úvodní část pokračovala přednáškou význačného historika prof. Roberta Kvačka na téma Heydrichiáda a česká společnost, jíž předcházelo předání medailí Učené společnosti za zásluhy o rozvoj vědy a cen za vynikající vědecké výsledky. Prestižní ocenění mají podle dosavadního předsedy Učené společnosti Václava Pačesa podněcovat pěstování vědy v naší zemi, budit touhu po poznání a radost z něho a podporovat zvyšování úrovně vzdělanosti a tvůrčího, racionálního a lidsky odpovědného klimatu v České republice.

Medaili Učené společnosti pro rok 2012 získali dr. Jiří Grygar z Fyzikálního ústavu AV ČR za přínos české i mezinárodní astronomii a obecně vědě a jejímu šíření a prof. Martin Hilský za aktivity vědecké, překladatelské a učitelské. První jmenovaný významně přispěl k poznání meteoritických rojů a komet, těsných dvoj-hvězd, nov, pulsarů a neutronových hvězd. Významně se také podílel na zavádění a vývoji astronomické přístrojové techniky. V posledních desetiletích se dr. Grygar zaměřuje na fyziku kosmického záření extrémních energií. Známý popularizátor astronomie působil v letech 2004–2008 jako předseda US. Prof. Martin Hilský patří mezi význačné osobnosti nejen české anglistiky a překladatelské komunity, ale české kultury vůbec. V posledních letech se orientoval na zpřístupnění kompletního básnického a dramatického díla Williama Shakespeara (bibliofilský knižní komplet v loňském roce vydalo Nakladatelství Academia).
Cenu Učené společnosti pro rok 2012 obdrželi v kategorii vědecký pracovník prof. Petr Čornej za mimořádný badatelský přínos českému dějepisectví, jehož výsledky kvalifikovaně zpřístupňuje i laické veřejnosti. Ve své mimořádné publikační činnosti se zabývá především českými dějinami pozdního středověku, ačkoli se autorsky orientuje i na práce k dějinám 19. a 20. století. Zvláště významný je jeho podíl na syntetickém díle o českých dějinách Velké dějiny zemí Koruny české. V letech 2006–2010 byl rektorem Literární akademie, kde nyní působí jako profesor. Druhý oceněný, dr. Jaroslav Stejskal z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, byl vyznamenán za vynikající výsledky v oblasti výzkumu vodivých polymerů. Dlouhodobě se věnuje studiu elektrických vodivých polymerů, jejichž typickým příkladem je polyanilin; jeho publikace získaly více než 6 500 citačních ohlasů.
V kategorii mladý vědecký pracovník uspěli dr. Otakar Frank z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR za fundamentální studium mechanické deformace grafenu a dr. Jan Veselý z Přírodovědecké fakulty UK za rozvoj nových chemických transformací pomocí organokatalýzy. První jmenovaný se zasloužil o objev, který otevírá cestu například k přesnému a jednoduchému monitorování zátěže vláken přímo v provozu (pomocí Ramanovy spektrometrie). Jan Veselý patří mezi nadějné organické chemiky. Na organokatalýzu se zaměřil během postdoktorálního pobytu ve Švédsku; v roce 2008 zahájil vlastní výzkum a vybudoval skupinu, která má nyní devět studentů. Kromě vývoje nových reakcí se pokouší aplikovat koncepty organokatalýzy na přípravu biologicky aktivních látek.
Učená společnost nezapomněla ani na pedagogy, kteří úspěšně vychovávají možné příští vědce a vědkyně; letos jich porota ocenila devět (dr. Janu Dobrorukovou z Gymnázia Dvůr Králové nad Labem, Mgr. Miroslava Stuláka z Gymnázia Cheb a kolektiv pracovníků v oboru chemie – dr. Petra Cíglera z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, dr. Petra Holzhausera z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, dr. Michala Koláře z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, doc. Jana Knotka z Univerzity Karlovy, dr. Tomáše Kubaře z Karlsruher Institut für Technologie, Bc. Luďka Míku z Univerzity Karlovy a doc. Petra Slavíčka z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze).

07_1.jpg
Terezie Svobodová obdržela Cenu Učené společnosti v kategorii středoškoský student.

V kategorii středoškolský student porota ocenila 12 nadějných badatelů. Mezi jinými např. Miloslavu Dočkalovou z Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli, která se ve studii Muž určený k likvidaci – MUKL zabývala fenoménem vězeňství v padesátých letech 20. století, konkrétně osudem svého dědečka a politického vězně Miroslava Dočkala.

07_1.jpg

Odpolední blok Dostatek všeho a pro každého?, který moderoval člen Akademické rady AV ČR, předseda Rady pro zahraniční styky a člen US prof. Jan Palouš, patřil odborníkům na globální problémy dneška i budoucnosti – především potravinové a energetické. S podnětnými přednáškami vystoupili britský biolog prof. Brian Heap, švédský fyzik prof. Sven Kullander, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost dr. Dana Drábová a vědecký pracovník Ústavu fyziky plazmatu AV ČR dr. Jan Mlynář.

Fotogalerii naleznete zde.

LUDĚK SVOBODA