ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > červen  > Obálka

Nové knihy

FYZIKOVÉ VE SLUŽBÁCH
PRŮMYSLOVÉ REVOLUCE

Soubor 56 medailonů osobností exaktních věd, díky nimž došlo v Evropě od poloviny 18. do konce 19. století k převratným změnám v nejrůznějších oblastech průmyslu. Kniha poodhalí životní osudy fyziků a inženýrů, kteří měli rozhodující vliv na vývoj vědy. Hledá také odpověď na otázku, jakou úlohu v daném období sehrála fyzika, a naopak jak průmysl prospěl fyzice.
Kraus, I., edice Galileo, Academia, Praha 2012. Vydání 1.

02_1.jpg

PROFESOR ČENĚK STROUHAL
Zakladatel české experimentální fyziky

Kniha přibližuje vědecký, pedagogický a organizační odkaz, ale i osobní život Čeňka Strouhala, prvního profesora experimentální fyziky na české univerzitě v Praze. Autor – vnuk Evžen Strouhal – shromáždil ze zachovalých dopisů členům rodiny a pátráním po mnoha archivech jedinečný soubor Strouhalových dopisů, které odhalují dosud neznámé pozadí některých událostí jeho života a dokreslují jeho povahové rysy a vzácný lidský charakter.
Strouhal, E., edice Paměť, Academia, Praha 2012. Vydání 1.

02_2.jpg

ZAPOMENUTÝ MATEMATIK
HENRY LOWIG
(1904–1995)

Monografie vznikla na Katedře didaktiky matematiky MFF UK a Ústavu aplikované matematiky ČVUT v Praze. Je věnována životu a dílu Henryho Lowiga (resp. Jindřicha Löwiga), pražského rodáka pocházejícího z německé židovské rodiny, jehož komplikovaný osud a vědecká dráha odrážejí nelehký vývoj naší země ve 20. století.
Bečvářová, M. a kol., edice Dějiny matematiky, MATFYZPRESS, Praha 2012. Vydání 1.

02_5.jpg

NAPRIEK TOTALITE
Neoficiálna slovenská výtvarná scéna sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia
Kritička a historička umění Zuzana Bartošová se věnuje aktivitám slovenských výtvarných umělců, které II. sjezd Svazu slovenských výtvarných umělců v roce 1972 vyloučil ze svých řad vzhledem k charakteru jejich tvorby během liberálních šedesátých let. Většina výtvarníků takto vyloučených nejen ze společenského života, ale i z výstav a médií, se nevzdala svého výtvarného názoru a dále rozvíjela individuální autorskou poetiku.
Bartošová, Z., Kalligram, Bratislava 2011. Vydání 1.

02_4.jpg

UNIVERZUM VĚCÍ
K estetice každodennosti

Rakouský filozof Konrad Paul Liessmann v souboru dvanácti esejů z nevšedních úhlů zkoumá každodennost našeho života, odhaluje nečekané pohledy a skryté souvislosti. Jaká je nejvražednější droga světa? Jak zacházíme s hudbou? Podle čeho se pozná umění? Mají peníze charakter? K těmto a mnoha dalším otázkám dospívá autor, jenž své úvahy věnuje zdánlivě nevinným a všedním věcem, které nás běžně obklopují.
Liessmann, K. P., edice 21. století, Academia, Praha 2012. Vydání 1.

02_3.jpg

 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY
V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
V KVĚTNU 2012

 •  1. Macek, J., Procházka, J., Traxler, L. – Noční motýli III. – Motýli a housenky střední Evropy – Píďalkovití (s podporou AV ČR)
 •  2. Liessmann, K. P. – Univerzum věcí – K estetice každodennosti
 •  3. Bína, J., Demek, J. – Z nížin do hor – Geomorfologické jednotky České republiky (s podporou AV ČR)
 •  4. Bárta, M., Kovář, M. a kol. – Kolaps a regenerace – Cesty civilizací a kultur (dotisk)
 •  5. Mocná, D. – Záludný svět Povídek malostranských (s podporou AV ČR)

Tituly ostatních nakladatelů:

 •  1. Gasparov, M. L. – Nástin dějin evropského verše, Dauphin
 •  2. Fojtík, P. – Zmizelá Praha – Tramvaje a tramvajové tratě, 4. díl, Paseka
 •  3. Ruczaj, M. (ed.) – Jagellonské dědictví – Kapitoly z dějin středovýchodní Evropy, CDK
 •  4. Kuras, B. – Soumrak bílého muže, Eminent
 •  5. Hodonský, F. – Grafika – Soupis grafické tvorby do roku 2011, Vltavín

Knihkupcův tip:

 •  Barrett, A. – Životy císařů, Academia

ŠÁRKA HOLÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,
Václavské náměstí 34, Praha 1