ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Centrum globálních studií

V připravované koncepci priorit výzkumné činnosti AV ČR, kterou představil během XL. zasedání Akademického sněmu předseda AV ČR Jiří Drahoš, jsou za jeden ze tří základních výzkumných směrů označeny proměny společnosti a globální výzvy. Při této příležitosti stojí za uvedení, jakým způsobem se zkoumáním relevantních aspektů společnosti ve vztahu ke globálním interakcím zabývá Centrum globálních studií, společné pracoviště Filosofického ústavu AV ČR a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

05_1.jpg
Foto: Archiv CGS
Metaforicky lze říci, že globální proměny vidíme stále ještě dosti zkresleně…
Cloud Gate (Chicago, USA), artefakt mezi lidmi přezdívaný zrcadlová fazole (autor Anish Kapoor).


Nová globální situace ve společnosti vyžaduje také nové vědecké přístupy a zaměření. Centrum globálních studií se zaměřuje na společenské, kulturní a politické proměny, které se odehrávají v procesech globalizace. Zkoumá, jakým způsobem se tyto globální interakce týkají jedinců i celých společností. Po delším období, kdy se badatelé soustřeďovali na etablování globálních studií v České republice a jejich hlavní témata, začínají nyní specifikovat nové výzkumné zaměření na tzv. „glokální“ analýzy, jež se v poslední době stále více rozvíjejí nejen v USA a v evropských zemích, ale také v Číně a dalších státech. Předmětem zkoumání je pojmenování vztahů mezi globální a lokální dynamikou vývoje. V případě České republiky to znamená koncentrovat se na globální interakce, jež mají své podněty či konsekvence v evropském (zejména EU) a českém kontextu.
Centrum zkoumá globální problematiku zvláště z hlediska interdisciplinární a transdiciplinární teorie společnosti a politiky, tedy na pomezí sociální a politické filozofie na jedné straně a sociologie a politologie na straně druhé. Integrální součástí těchto rozborů jsou kulturní a civilizační analýzy. Zároveň však danou problematiku filozoficky postihuje obecněji v jejím celku. Konkrétně se badatelská činnost zaměřuje zejména na zpracování tématu spravedlnosti a demokracie v globálních interakcích.
Činnost Centra spočívá na třech pilířích. Prvním jsou témata, jež se koncentrují na koncepty spravedlnosti, legitimity, participace a demokracie, tedy zkoumání vztahů mezi občany vzhledem k participaci, občanství či pospolitosti v transnacionálním a globálním rámci. Druhý tematický pilíř se orientuje na problematiku uznání kulturní různorodosti a sociální integrace; jde o zkoumání demokracie a spravedlnosti v souvislosti se vztahem mezi autonomií a různorodou autenticitou a mezi svobodou a rovností v kulturním a interkulturním rámci – například ze sekulárních, křesťanských, islámských či konfuciánských perspektiv. Třetí pilíř je zaměřen na filozofii lidských práv, státní suverenity a intervence; badatelé analyzují principy právního a politického systému mezinárodního společenství států v souvislosti s jeho porušováním ve válečných konfliktech a lidskými právy a dalšími národními, nadnárodními a globálními normami.
Výsledky vědecké činnosti Centra globálních studií byly velmi pozitivně hodnoceny v rámci různých evaluačních procesů včetně posledního hodnocení pracovišť v Akademii věd za období 2005–2009 a hodnocení MŠMT. Pro nás je zásadní, že komplexní výzkum globálních studií podpořila Akademie věd ČR, bez níž by se tento dlouhodobý a interdisciplinární výzkum mohl jen stěží rozvinout. Za podporu vděčíme rovněž Univerzitě Karlově v Praze a zároveň rozsáhlé mezinárodní spolupráci nejen s obdobnými centry v rámci Asociace globálních studií v Severní Americe a Evropské unii, ale také s pracovišti v zemích BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika) a dalších státech; v nejbližším okolí například s centrem globálních studií v Bratislavě.

MAREK HRUBEC,
Centrum globálních studií,
společné pracoviště FLÚ AV ČR a UK