ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > listopad  > Příloha

Výběrová řízení na ředitele

Oznámení o vyhlášení veřejných výběrových řízení

na obsazení funkcí ředitelů pracovišť Akademie věd ČR,

veřejných výzkumných institucí

 

logo.jpg
 

I. Oblast věd o neživé přírodě

1. Sekce matematiky, fyziky a informatiky

Rada Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd České republiky,
veřejné výzkumné instituce, vyhlašuje veřejné výběrové řízení
na obsazení funkce
ředitele pracoviště.

Požadavky:

 •  splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání a vědecká kvalifikace (titul Ph.D. nebo ekvivalent) v některém z oborů činnosti ústavu;
 •  vědecká činnost v některém z hlavních oborů ústavu doložená významnými publikačními či jinými výstupy s průkazným dopadem v mezinárodním měřítku;
 •  organizační schopnosti a manažerské zkušenosti;
 •  jazykové znalosti;
 •  morální bezúhonnost.

Předpokládané funkční období je od 1. května 2012 do 30. dubna 2017.
Přihlášky se strukturovaným životopisem (v češtině či angličtině), doklady o dosažené kvalifikaci a udělených vědeckých a vědecko-pedagogických hodnostech, seznam důležitých publikací a dalších výstupů a případně další relevantní přílohy
zašlete nejpozději do 15. prosince 2011 v papírové podobě
na adresu Rada ÚTIA AV ČR, v. v. i., Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8
a v elektronické podobě (formát pdf) na utia@utia.cas.cz.
 


II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

5. Sekce biologických a lékařských věd

Rada Biofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky,
veřejné výzkumné instituce, vyhlašuje veřejné výběrové řízení
na obsazení funkce ředitele pracoviště.

Požadavky:

 •  splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace v oboru biofyziky, molekulární a buněčné biologie, genetiky, genomiky, bioinformatiky nebo biochemie;
 •  významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
 •  organizační schopnosti a zkušenosti;
 •  jazykové znalosti;
 •  morální bezúhonnost.

Přihlášky se stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních vědeckých prací zasílejte písemně
nejpozději do 15. února 2012 na adresu Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Královopolská 135, 612 65 Brno.
Předpokládá se, že při osobním pohovoru přednesete též svou představu o funkci, o niž se ucházíte, a o záměrech, které byste v ní chtěl/a realizovat.


Rada Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd České republiky,
veřejné výzkumné instituce, vyhlašuje veřejné výběrové řízení
na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:

 •  splnění zákonných podmínek podle §17 odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání příslušného zaměření;
 •  vědecká nebo vědecko-pedagogická hodnost;
 •  organizační schopnosti a zkušenosti;
 •  praxe v oboru biologie, fyziologie, genetiky, genomiky, molekulární biologie, biochemie nebo mikrobiologie;
 •  významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
 •  jazykové znalosti;
 •  morální bezúhonnost.

Přihlášky se strukturovaným životopisem a ověřenými doklady o dosažené kvalifikaci,
přehledem dosavadní praxe, publikační činnosti a se stručným rozborem hlavních záměrů a představ o činnosti ústavu zasílejte do 30. ledna 2012 na adresu Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i., sekretariát, Rumburská 89, 277 21 Liběchov, tel.: 315 639 532, e-mail: uzfg@iapg.cas.cz, http://www.iapg.cas.cz.
 


III. Oblast humanitních a společenských věd

8. Sekce historických věd

Rada Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky,
veřejné výzkumné instituce, vyhlašuje veřejné výběrové řízení
na obsazení funkce ředitele pracoviště.

Požadavky:

 •  splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace v oboru dějin umění;
 •  významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti; organizační schopnosti a zkušenosti;
 •  jazykové znalosti;
 •  morální bezúhonnost.

Přihlášky se stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci,
přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních vědeckých prací
zasílejte nejpozději do 31. ledna 2012 písemně na adresu
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., Husova 4, 110 00 Praha 1.
Předpokládá se, že při osobním pohovoru přednesete též svou představu o funkci,
o niž se ucházíte, a o záměrech, které byste v ní chtěl/a realizovat.


9. Sekce humanitních a filologických věd

Rada Filosofického ústavu Akademie věd České republiky,
veřejné výzkumné instituce, vyhlašuje veřejné výběrové řízení
na obsazení funkce ředitele pracoviště.

Požadavky:

 •  splnění podmínek pro výkon funkce uvedených v § 17 odst. č. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání humanitního nebo společenskovědního zaměření;
 •  dosažení vědecké nebo vědecko-pedagogické hodnosti (tj. některé z hodností CSc., Ph.D. či ekvivalentní, příp. doc./prof.);
 •  praxe v oboru;
 •   zkušenosti s organizací a řízením vědecké práce;
 •  morální bezúhonnost.

Přihlášky se zhodnocením dosavadního stavu pracoviště a představou
o jeho budoucím výzkumném zaměření, stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe, případně seznamem hlavních publikací
zasílejte písemně na níže uvedenou adresu nejpozději do 12. prosince 2011.
Předpokládá se, že při případném osobním pohovoru vysvětlí uchazeči či uchazečky názor na současnou práci ústavu a předloží záměry, které by chtěli ve funkci ředitele realizovat.

Kontakt: PhDr. Ing. Jiří Chotaš, Ph.D., předseda Rady Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., Jilská 1, 110 00 Praha 1 (přihlášky zasílejte v zalepené obálce doporučeně nebo předejte přímo do podatelny ústavu a obálku označte nápisem VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ŘEDITEL). Tel.: +420 222 220 124, e-mail: flusekr@site.cas.cz, www.flu.cas.cz.