ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > listopad  > Knihy

Časopis Vesmír. 140 let a 1800 čísel

26_2.jpg
Obě fota: Luděk Svoboda, Akademický bulletin

U příležitosti 140. výročí svého založení uspořádal časopis Vesmír ve spolupráci s Centrem pro teoretická studia UK a Akademií věd ČR seminář Věda – náš osud, který se za účasti významných osobností české vědy uskutečnil 24. října 2011. První číslo nejdéle vycházejícího českého měsíčníku popularizujícího aktuální vědecké výsledky se z redakce v Ječné ulici v Praze ke čtenářům rozešlo 3. května 1871 zásluhou zakladatele Vesmíru Václava F. Kumpošta, žáka Jana E. Purkyněho. Obsah časopisu byl od počátku podobný tomu, jaký měla o téměř dvacet let starší Živa, tj. pojednával „o véškerých záležitostech ze všech oborů vědy přírodní, země i národopisu, filosofie průmyslu a živnosti“. V současnosti tvoří jeho redakční radu význační čeští vědci a popularizátoři vědy: například Václav Cílek, Jiří Grygar, Stanislav Komárek, Jaroslav Flegr, Cyril Höschl, Jan Zrzavý ad. Šéfredaktorem je od roku 1990 Ivan M. Havel, bývalý ředitel Centra pro teoretická studia UK, jeho dlouholetým zástupcem a vedoucím redakce Ivan Boháček, který představuje hybnou sílu časopisu Vesmír již od roku 1985. Seminář k oslavě významného jubilea, který hostila Lannova vila v pražské Bubenči, nabídl vedle ohlédnutí za historií časopisu v podání Stanislava Vlčka také tematické přednášky.

26_2.jpg
Šéfredaktor časopisu Vesmír Ivan M. Havel

lsd