ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Liblické setkání SAV a AV ČR

Setkání vedení Akademie věd ČR a Slovenské akademie věd v čele s předsedy Jiřím Drahošem a Jaromírem Pastorkem hostilo ve dnech 3.–4. října 2011 Konferenční centrum AV ČR – zámek Liblice. Vztahy mezi oběma akademiemi jsou velmi blízké díky historické tradici a každoroční setkání jejich představitelů mají neformální a otevřený ráz. Delegace se vzájemně informují o svých problémech i úspěších, vyměňují si poznatky z důležitých oblastí společného zájmu a hledají společná stanoviska.

07_1.jpg
Obě fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Program letošního jednání tvořila výměna poznatků o financování vědy a výzkumu a o po-stavení a zapojení v Evropském výzkumném prostoru (European Research Area – ERA). O aktivitách ERC informoval místopředseda Evropské výzkumné rady prof. Pavel Exner. Velkou pozornost účastníci věnovali také zkušenostem a výsledkům letošního hodnocení vědeckých organizací. Dalším diskutovaným tématem byla spolupráce Akademií věd v rámci V4 včetně navržení témat pro příští setkání AV V4, které se uskuteční ve dnech 29.–30. listopadu 2011 v Kongresovém centru Slovenské akademie věd. Po ukončení jednání v Liblicích odjely obě delegace do Nelahozevsi, kde si prohlédly interiéry zámku a při obědě pokračovaly v neformálních rozhovorech. Závěrem účastníci navštívili Památník Antonína Dvořáka v jeho rodném domě.
Za Akademii věd České republiky se jednání zúčastnila delegace ve složení: předseda prof. Jiří Drahoš, místopředseda pro III. vědní oblast, prof. Jaroslav Pánek, člen předsednictva AR Ing. Petr Bobák, CSc., člen předsednictva AR prof. Petr Ráb, člen AR a předseda Rady pro zahraniční styky prof. Jan Palouš, člen AR Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc., členka AR, PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová a ředitelka Odboru mezinárodní spolupráce, který pravidelné setkání obou institucí organizačně zajišťoval, RNDr. Veronika Palečková.

07_1.jpg
Předseda Slovenské akademie věd Jaromír Pastorek a předseda I. komory Sněmu SAV Karol Iždinský při úvodním zasedání

Za Slovenskou akademii věd se jednáni zúčast-nili: předseda prof. Jaromír Pastorek, předseda I. komory Sněmu SAV Ing. Karol Iždinský, CSc., místopředsedkyně pro ekonomiku PhDr. Viera Rosová, CSc., místopředsedkyně pro výzkum RNDr. Eva Majková, DrSc., místopředsedkyně pro vzdělávání a doktorandské studium prof. Daniela Ježová, místopředseda pro II. vědní oblast doc. Albert Breier, místopředseda pro III. vědní oblast Mgr. Ľubomír Falťan, CSc., člen Předsednictva a předseda Akreditačí komise prof. Peter Samuely a vedoucí sekretariátu předsedy SAV JUDr. Antonia Štaffová.

MILUŠE VYHNANOVSKÁ,
Kancelář Akademie věd ČR