ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > listopad  > Popularizace

Jak zlepšit komunikaci vědy

České vysoké učení technické hostilo ve dnech 1.–4. září 2011 výroční konferenci evropských vysokoškolských pracovníků z oblasti komunikace, PR a marketingu – EUPRIO 2011 (European Universities Public Relations and Information Officers association). Konference na téma Jak zajistit přenos znalostí z výzkumu do praxe (How to communicate knowledge transfer from research to practice) se v České republice konala poprvé.

21_1.jpg
Obě fota: Michaela Žaludová, Archiv OPG SSČ AV ČR

Zástupci univerzit z celé Evropy diskutovali v rámci workshopů např. o fundraisingu, využití médií v oblasti komunikace vysokých škol, náboru studentů, o vizích dětských univerzit nebo o krizové komunikaci. Posluchači vyslechli přednášku Franse Van Vughta, prezidenta European Center for Strategic Management of Universities (Esmu), zájem byl rovněž o přednášky ředitele komunikace CERN Jamese Gilliese, který přiblížil, jak se podařilo vyvrátit mýty o černé díře a fungování urychlovače částic, jimž CERN čelil, v souvis­losti s uvedením díla Andělé a Démoni. Ředitel oddělení komunikace Výkonné agentury ERC Massimo Gaudina představil Evropskou výzkumnou radu, jež je považována za nejúspěšnější prvek 7. rámcového programu EU. Účastníky zaujala také přednáška Kathryn Havlové, která představila generaci Y a nejlepší nástroje, jak s ní komunikovat. Zajímavou praktickou ukázku toho, že ani dobré PR nemůže uchránit instituci od nezdaru, přivezl Gerhard Schmücker, ředitel Tiskového odboru německé univerzity Nürtingen-Geislingen.
Ačkoli byla konference určena především zástupcům členských institucí EUPRIO, byla otevřena také pro české zájemce. V rámci projektu Podpora technických a přírodovědných oborů uspořádalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy seminář Komunikace vědy. Pestrý program nabídl posluchačům zkušenosti zahraničních kolegů; zástupce University of Island hovořil o komunikačních výzvách, jimž ostrov ohně a ledu čelil po výbuchu vulkánu Eyjafjallajökull. O roli designu ve vzdělávání a zlepšení atraktivity výuky pro mladou generaci hovořil Jan Kremláček, James Gillies vedl diskusi o komunikačních nástrojích a strategiích CERN. Závěrem se představil úspěšný celoakademický projekt na podporu přírodních a technických věd Otevřená věda II. Akce končila přehlídkou atraktivních pokusů, které do Prahy přivezlo plzeňské Science Center Techmania.

21_1.jpg

Nechyběly ani podnětné doprovodné akce – komentovaná prohlídka Národní technické knihovny v Dejvicích či prohlídka nových prostorů Fakulty architektury ČVUT, kde se konala konference EUPRIO, jejíž třiadvacátý ročník vyvrcholil slavnostním večerem v Žofínském paláci.
Setkání přivedlo do České republiky mnoho inspirativních osobností, které se zabývají komunikací a propagací vědy na evropské úrovni. Pestrý program umož­nil získat přehled o evropské komunikaci vědy a výzkumu, poznat nástroje a strategie, které fungují, a poučit se z těch, jimž je lépe se vyhnout. Nezbývá než doufat, že se v budoucnu stanou součástí této jedinečné evropské sítě také další české univerzity a výzkumné instituce.
Další informace naleznete na http://euprio.eu/.

MICHAELA ŽALUDOVÁ,
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.