ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > listopad  > Knihy

Nové knihy

NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY
V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA

V ŘÍJNU 2011

 •  1. Shakespeare, W. – Dílo (překlad Martin Hilský, vychází s podporou nadace The Kellner Family Foundation, British Council, Daniela Bartka a Evžena Harta)
 •  2. Solženicyn, A. – Souostroví Gulag
 •  3. Pacner, K. – Češi v kosmu (vychází s podporou AV ČR)
 •  4. Kostrbová, L. – Mezi Prahou a Vídní (vychází s podporou AV ČR)
 •  5. Koubská, L. – Hvězdář diplomat

Tituly ostatních nakladatelů:

 •  1. Kosatík, P. – České okamžiky, Torst
 •  2. Šiklová, J. – Bez ohlávky (rozhovory), Kalich
 •  3. Koutek, O. – Prokop Drtina. Osud československého demokrata, Vyšehrad
 •  4. Kabát, J. – Psychologie komunismu, Práh
 •  5. McDermott, K., Agnew, J.: Kominterna, NLN

Knihkupcův tip:

 •  Studnička, M. – S botanikem v tropech, Academia

ŠÁRKA HOLÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,
Václavské náměstí 34, Praha 1

 

MYSLÍM ZELEŇE,
PROTO VIDÍM JÁDRO
Úvahy o energii, životním prostředí a politice

Výbor z článků, studií a rozhovorů prof. Františka Janoucha, významného jaderného fyzika, spisovatele a zakladatele Nada-ce Charty 77. Hlavní témata jsou energie, energetika, životní prostředí, jaderná energie a s nimi související společenské problémy. Vedle práce odborné se F. Janouch věnuje s velkým osobním nasazením již více než 45 let také systematické popularizaci odborných stanovisek k problematice jaderné energetiky. Jako jeden z prvních rozpoznal, že otázka energetická, zdánlivě čistě technicistní či ekonomická, je především otázkou naší nezávislosti a svobody a je tak věcí nejen praktické politiky, ale i otázkou filozofickou.
Janouch, F., Akropolis, Praha 2011. Vydání 1.

25_1.jpg

NEZÁMOLMOLK:
POJEDNÁNÍ O POLITICE

Nezámolmolk patří mezi nejvýznamnější osobnosti íránských dějin. Je považován za nejslavnějšího vezíra seldžucké doby působícího na dvoře seldžuckých sultánů Alparslána a Malekšáha. Byl schopným politikem a své rady a ponaučení o správném vládnutí věnoval sultánu Malekšáhovi, na jehož popud prý Sijásat-náme (Pojednání o politice) napsal.
Cvrkal, Z. (překlad, autor studie), edice Orient, Academia, Praha 2011. Vydání 1.

25_4.jpg

PRVNÍ LIDÉ
Závody v hledání nejstaršího předka

Otázka, kdy a kde se objevili první předchůdci lidí, patří k největším výzvám vědy. Kniha přináší příběh čtyř týmů badatelů posedlých touhou vyřešit záhadu lidské evoluce i vzájemnou rivalitou, shrnuje nejvýznamnější africké objevy a přibližuje zákulisí lovu na zkameněliny. Honba za prvním hominidem začíná.
Gibbonsová, A., Galileo, Academia, Praha 2011. Vydání 1.

25_3.jpg

ČTENÁŘI A INTERNAUTI
Nakladatelství Host ve spolupráci s Národní knihovnou vydalo publikaci Jiřího Trávníčka z Ústavu pro českou literaturu AV ČR Čtenáři a internauti. Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení (2010). Publikace přináší výsledky druhého statistického výzkumu české dospělé populace, který se uskutečnil v loňském roce. Předchozí výzkum se realizoval v roce 2007 a byl vůbec prvním reprezentativním šetřením se zaměřením na čtení v českém prostředí. Kniha není pouhým souhrnem statistických údajů, kolik čteme, co čteme, kolik knih si kupujeme, jak často chodíme do knihoven, kde si nejčastěji obstaráváme informace o knihách, co má na náš vztah ke knihám největší vliv, jaké časopisy čteme, co čteme na internetu atd. Data také ukazují, jak je naše čtenářstvo rozloženo, tj. kdo jsou jeho tahouni a kdo jej naopak táhne dolů. Nechybějí mezinárodní srovnání a výkladové kapitoly o fenoménu beletrie a o čtení v době digitální. Právě tyto dvě oblasti profilovala témata druhého výzkumu. Vydání knihy představuje část dlouhodobější výzkumné strategie, kterou Ústav pro českou literaturu AV ČR čtení a čtenářství věnuje a kterou v současné době rozvíjí i prostřednictvím jiných forem než statistických zkoumání.
Trávníček, J., Host, Národní knihovna, Brno 2011. Vydání 1.

25_2.jpg