ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Jiří Čtyroký předsedou Vědecké rady AV ČR

Doc. Karel Oliva po jmenování ředitelem Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., rezignoval na funkci předsedy Vědecké rady AV ČR; zůstává stále jejím řádným členem. Na 15. zasedání Vědecké rady, které se konalo 6. října 2011, byl předsedou VR jmenován prof. Jiří Čtyroký – dosavadní místopředseda VR za I. vědní oblast. Novým místopředsedou za I. vědní oblast je dr. Antonín Fejfar.

10_1.jpg
prof. Jiří Čtyroký

Prof. J. Čtyroký vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT a v roce 1972 získal vědeckou hodnost CSc. v oboru aplikované fyziky. Od roku 1974 pracuje v Ústavu radiotechniky a elektroniky ČSAV (nyní Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR), v období 1978–2002 jako vedoucí oddělení vlnovodné optiky, nyní jako zástupce ředitele.
red