ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > listopad  > Úvodník

Hovořili jsme stejnou řečí,

shrnula místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Alena Gajdůšková společný seminář Akademie věd ČR a Senátu na tolik diskutované téma, jak pojmout spolupráci mezi akademickou a komerční sférou. Při příležitosti společné diskuse, která se konala 4. listopadu 2011 v senátních prostorách, převzal prof. Antonín Holý za své objevy a vývoj virostatik Stříbrnou pamětní medaili Senátu.

Představitelé obou institucí – Senátu PČR a Akademie věd ČR – Milan Štěch a Jiří Drahoš v závěrečném prohlášení k aktuálním problémům spolupráce mezi akademickou a komerční sférou konstatovali, že:

1. Vztah akademické a komerční sféry je třeba založit na oboustranně výhodných a dlouhodobých motivacích, jejichž uplatnění přinese ve výsledku trvalý prospěch a užitek především občanům České republiky.
2. Vzájemná spolupráce v oblastech, kde se setkávají věda, vzdělávání a průmysl, musí respektovat především následující principy:
– Výzkum prováděný v rámci akademické sféry slouží rozvoji příslušných vědních disciplín bez přímé závislosti na specifických komerčních zájmech; tento výzkum je nutnou podmínkou pro získávání kvalitativně nových poznatků, pro dlouhodobý technologický rozvoj a inovační výkonnost české ekonomiky, ale také pro reflexi nových sociálně-kulturních souvislostí.
– Spolupráce akademické a komerční sféry musí vycházet z potřeb české společnosti, nelze ji však zakládat na omezování svobodného bádání a svobody tvůrčích činností – ty jsou jedním z atributů demokratického právního státu a ústavou zaručenými hodnotami, ale i jedním ze základních pilířů budoucího hospodářského a sociálního rozvoje České republiky.
– Podstatným nositelem, tvůrcem a realizátorem inovací je firemní sféra, která inovuje produkty, služby a výrobní procesy pod tlakem udržení své konkurenceschopnosti.
Nezbytným předpokladem vytváření nejen materiálního blahobytu, ale i formování kulturních a duchovních hodnot je vysoká úroveň vzdělávání a vědy. Teprve na takových základech lze budovat skutečnou a dlouhodobou prosperitu České republiky.

HaM