ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > listopad  > Obálka

Čechoslováci u Dunkerque

02_1.jpg
Obě fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Zleva: autoři publikace Zdenko Maršálek a Petr Hofman z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, místopředseda Senátu PČR Petr Pithart, Otto Pick z Univerzity Karlovy a předseda Československé obce legionářské Pavel Budinský.

U příležitosti vydání knihy Dunkerque 1944–1945 – Ztráty Československé samostatné obrněné brigády během operačního nasazení ve Francii, kterou připravili badatelé Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Petr Hofman a Zdenko Maršálek, se 24. října 2011 konal seminář, který připomenul osudy padlých, zemřelých a nezvěstných příslušníků Československé samostatné obrněné brigády. Ti bojovali od října 1944 do května 1945 v okolí francouzského přístavu Dunkerque, v němž se uzavřela silná německá posádka.

02_1.jpg

Kniha, kterou vydalo Nakladatelství Lidové noviny, vznikla ve spolupráci s Československou obcí legionářskou, jež letos slaví 90 let od založení v roce 1921. Podle místopředsedy Senátu PČR Petra Pitharta, který nad seminářem převzal záštitu, je publikace mimořádná tím, s jakou pečlivostí a úctou vzpomíná všechny padlé: „Autoři vojákům vzdávají úctu nikoli vzletnými pietami, nýbrž vypsáním jejích životních příběhů, rekonstrukcí zranění, smrti a pohřbu. Čtete jeden příběh za druhým a nedokážete přestat. S takovým čtenářským zážitkem jsem se dosud nesetkal. Úcta ke každému jednotlivému mrtvému je tou nejvyšší úctou, kterou padlým můžeme projevit.“ V rámci zkoumání československého zahraničního odboje za druhé světové války představují medailonky prostých vojáků tolik potřebný „pohled zdola“. Jednotlivé studie naopak zasazují působení československých vojáků do kontextu bojové činnosti spojeneckých vojsk a současně předkládají výsledky zevrubného statistického zpracování získaných údajů.
lsd