ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Učená společnost ČR a Heidelberská akademie věd

Na pozvání Učené společnosti České republiky přicestoval do Prahy 6. října 2011 prezident Heidelberské akademie věd (HAW) prof. Hermann Hahn. Prof. Hahn reprezentuje německou zemskou vědeckou instituci Bádenska-Württemberska srovnatelnou s naší Učenou společností co do počtu členů, lidnatosti území, z něhož jsou její členové, i co do doby vzniku v 18. století.

08_1.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Místopředseda Učené společnosti ČR Petr Pokorný (vlevo) a prezident Heidelberské akademie věd Hermann Hahn v budově AV ČR na Národní třídě


Na rozdíl od Učené společnosti má Heidelberská akademie věd mnohonásobně vyšší rozpočet, protože na svém území plní v oblasti humanitních a sociálních věd také funkci našich grantových agentur. Jistý rozdíl spočívá i v tom, že českého hosta překvapí na schodišti budovy akademie věd v Heidelbergu portréty dvaceti šesti nositelů Nobelovy ceny, kteří byli jejími členy nebo s ní byli pracovně spojeni.
Předmětem rozhovorů v pražské Lannově vile, jež z naší strany vedli zástupci všech čtyř sekcí Učené společnosti, prof. Mojmír Petráň, prof. Aleš Pultr, prof. Pavel Kratochvíl, prof. Ivan Hlaváček a první místopředseda prof. Petr Pokorný, byly problémy současné společnosti, které politici ani finanční kapitál nemohou (neměli by) řešit bez konzultací s kompetentními vědci. Šlo například o energetiku, změny klimatu nebo lékařskou etiku v oblasti přírodních věd, o definici Evropy, evropského dědictví, o vztah Čechů a Němců ve 20. století v oblasti věd humanitních. Konkrétním výsledkem byla dohoda, že oba učené sbory připraví konferenci s veřejným diskusním panelem na předběžně formulované téma Přírodní vědy a medicína: důsledky a současná odpovědnost. Dále nám Heidelberská akademie věd do jara ohlásí konkrétní jí sponzorované výzkumné záměry, které na svých pracovištích iniciovaly skupiny mladých německých vědců a na nichž budou moci participovat naši mladí kolegové. Podmínkou je, že vytvoří nejméně tříčlenný tým, jenž na řešení daného problému bude s německými kolegy spolupracovat.
Německého hosta přijal i předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš. Prezident HAW prof. Hermann Hahn si prohlédl reprezentativní budovu Akademie věd ČR na Národní třídě a s velkým zaujetím rovněž některé pražské pamětihodnosti.

PETR POKORNÝ,
místopředseda Učené společnosti ČR