ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

SAFMAT poskytne špičkové podmínky

28_1.jpg
Foto: Luděk Svoboda, Akademický bulletin
Slavnostní otevření nových laboratoří Střediska analýzy funkčních materiálů. Zleva: předseda Vědecké rady Jiří Čtyřoký, ředitel FZÚ Jan Řídký a pražský radní Petr Dolínek.


Fyzikální ústav AV ČR se sídlem v Praze Na Slovance otevřel 7. října 2011 Středisko analýzy funkčních materiálů (SAFMAT) – ve svém oboru nejlépe vybavené pracoviště ve střední a východní Evropě. Projekt, který získal podporu pražského zastupitelstva coby nejlépe hodnocený projekt v rámci 2. výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, poskytne badatelům laboratoře s nejmodernějším technologickým vybavením. Přispěje tak nejen ke zkvalitnění vědecké činnosti ve FZÚ AV ČR, ale i k celkovému rozvoji a rozšíření možností výzkumu na území Prahy. „Doufejme, že se bude SAFMATU dařit a že bude prosperovat, jak tomu bylo během výstavby,“ popřál ambicióznímu projektu ředitel Fyzikálního ústavu doc. Jan Řídký. V rámci spolupráce s dalšími vědeckými institucemi se ústav zaměří na materiálový výzkum v oblasti nanotechnologií a ve spolupráci s vysokými školami – především Matematicko-fyzikální fakultou UK a fakultami ČVUT – také na vzdělávání studentů, zejména postgraduálních. Unikátní laboratoř bude otevřena také podnikatelským subjektům, které působí v oblasti výzkumu a vývoje.
lsd