Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

INFORMACE A OZNÁMENÍ

Nadace Český literární fond

vypisuje výběrové řízení na poskytnutí grantů a stipendií v roce 2011, a to z vlastních prostředků i z výnosu prostředků Nadačního investičního fondu z předcházejícího roku.

Veškeré informace včetně formulářů a uzávěrky podání žádostí naleznete na www.nclf.cz
nebo v sídle Nadace Český literární fond, Pod Nuselskými schody 3, Praha 2,
tel.: 222 560 081-2, e-mail: nadace@nclf.cz.

Návrhy na Ceny Josefa Hlávky udělované za původní knižní práce z oblasti
vědecké a odborné literatury lze podat do 28. ledna 2011 na uvedenou adresu či na hajkova@nclf.cz.
 


Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

si Vás dovoluje pozvat na přednášku z cyklu
Zvané přednášky na ÚOCHB 2011/The IOCB Invited Lectures 2011

New Elements in the Control of Mitosis
prof. R. Timothy HUNT
Cancer Research UK, Clare Hall Laboratories, South Mimms, London, UK

Přednáška se koná dne 25. ledna 2011 od 10:00 hod. v přednáškovém sále
Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.,
Flemingovo náměstí 2, Praha 6.

Bližší informace: RNDr. Irena G. Stará, ÚOCHB AV ČR,
tel.: 220 183 315, e-mail: stara@uochb.cas.cz; www.uochb.cz.

 


 

STIPENDIA L’ORÉAL 2011

Společnost L'Oréal zahájila 5. prosince 2010 pátý ročník stipendijního projektu Pro ženy ve vědě,
který podporuje mladé vědkyně do 35 let. Jednotlivé projekty posoudí během března a dubna odborná porota složená z významných členů Akademie věd ČR. Na základě prezentací deseti nejúspěšnějších projektů získají tři nejlepší práce ocenění spojené s částkou 250 000 korun.

Přihlášky lze zasílat do 31. ledna 2011 na sekretariát České komise pro UNESCO.
Podrobné informace naleznete na www.prozenyvevede.cz.