ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Babuškova cena 2010

Česká společnost pro mechaniku a Jednota českých matematiků a fyziků udělily již po sedmnácté ceny a uznání za nejlepší práce z oboru počítačové mechaniky a výpočtové matematiky. Cenu, jež je určena pro studenty a mladé vědecké pracovníky, založil v roce 1994 významný český matematik prof. Ivo Babuška, který od roku 1968 působí v USA, v současné době v Institute for Computational Engineering and Sciences, University of Texas at Austin. V roce 2006 udělila AV ČR prof. Babuškovi čestnou medaili De scientia et humanitate optime meritis.

Cenu profesora I. Babušky za r. 2010 získal dr. Bedřich Sousedík z Fakulty stavební ČVUT v Praze za doktorskou disertační práci Comparison of some domain decomposition methods. Druhé místo komise přisoudila rovným dílem dr. Alexandrosi Markopoulosovi za disertaci Škálovatelné metody rozložení oblasti k řešení statických úloh mechaniky a dr. Miloslavu Vlasákovi za práci Numerical solution of convection-diffusion problems by discontinuous ­Galerkin method. Třetí místo obsadil dr. Jan Sýkora s doktorskou disertací Multi-scale modeling of transport processes in masonry structures.

Čestná uznání byla udělena v kategorii diplomových prací. První místo získal Ing. Ján Kopačka. Jako druzí se umístili dva uchazeči: Mgr. Martin Hadrava a Mgr. Adam Kosík, za třetí místo byl oceněn Ing. Ladislav Mráz.

KAREL SEGETH,
Matematický ústav AV ČR, v. v. i.