ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > březen  > Academia

Odborné publikace z nakladatelství Academia

JOSEF ŠMAJS
FILOSOFIE – OBRAT K ZEMI
Evolučně ontologická reflexe přírody, kultury, techniky a lidského poznání

Text je rozdělen do tří částí. První část, Evoluční ontologie, pojednává o podstatě této nové ontologické koncepce, věnuje se problému přirozené a kulturní evoluce i problému informace. V druhé části, Evoluční gnoseologie, je naznačena aplikace evoluční ontologie na oblast tradiční filozofické teorie poznání. Třetí, Filosofie techniky, popisuje praktickou aplikaci koncepce evoluční ontologie na oblast techniky a technosféry.
FILOSOFIE – OBRAT K ZEMI

PETR HRUŠKA, LUBOMÍR MACHALA, LIBOR VODIČKA, JIŘÍ ZIZLER (EDS.)
V SOUŘADNICÍCH VOLNOSTI
Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích

Práce předkládá profily bezmála stovky básnických, prozaických a dramatických děl, která poprvé vstoupila do kontextu českého literárního vývoje až po roce 1989. Kromě klasických autorů v ní nalezneme i představitele experimentální či postmoderní literatury.
V SOUŘADNICÍCH VOLNOSTI

FRANTIŠEK ŠTÍCHA, MIRJAM FRIED (EDS.)
GRAMATIKA A KORPUS 2007
Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference 25.–27. 9. 2007, Liblice

Již druhé mezinárodní konference Grammar and Corpora se kromě bohemistů z Česka a ze zahraničí a slovakistů ze Slovenska zúčastnili i germanisté z mannheimského Ústavu pro německý jazyk a anglisté z Evropy i ze zámoří. Sborník obsahuje mluvené referáty i prezentované postery.
GRAMATIKA A KORPUS 2007

PETRA HANÁKOVÁ (ED.)
VÝZVA PERSPEKTIVY
Obraz a jeho divák od malby ­quattrocenta k filmu a zpět

Filmová věda se vztahem filmu a perspektivního malířství zabývá již od začátku 20. století. Od sedmdesátých let zájem zintenzivněl a přímá spojitost mezi malbou a filmem se stala tématem hojně diskutovaným nejen ve filmové vědě, ale i v kunst­historii a v tzv. vizuálních studiích.
VÝZVA PERSPEKTIVY

ANTONÍN RADVANOVSKÝ
ITALSKO-ČESKÝ TECHNICKÝ SLOVNÍK
Slovník obsahuje nejdůležitější termíny ze všech oborů moderní techniky a vědy, jedná se o cca 80 000 hesel. Zařazeny jsou termíny z rozvíjejících se technických oborů, jako jsou informatika a výpočetní technika, kybernetika, radiotechnika, jaderná energetika, kosmonautika, letectví či automobilový průmysl, ale také termíny z oborů souvisejících s výrobními procesy (matematika, mechanika, chemie, fyzika) i z oborů strojírenství, obrábění kovů a stavebních hmot.
ITALSKO-ČESKÝ TECHNICKÝ SLOVNÍK


NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY
V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
V ÚNORU 2009

 1. Macura, V. – Šťastný věk (a jiné studie o socialistické ­kultuře; s podporou AV ČR)
 2. Radil, T. – Ve čtrnácti sám v Osvětimi (s podporou Nadačního fondu obětem holocaustu)
 3. Aczel, A. D. – Umělec a matematik – Příběh o Nicolasi Bourbakim, geniálním ­matematikovi, který nikdy neexistoval
 4. Lovelock, J. – Gaia vrací úder – Proč se země brání a jak ještě můžeme zachránit lidstvo
 5. Goethe, J. W. – Faust

Tituly ostatních nakladatelů:

 1. Blažek, P., Eichler, P., Jareš, J. a kol. – Jan Palach ´69, Togga, Filozofická fakulta UK v Praze, Ústav pro studium totalitních ­režimů
 2. Formánková, P., Koura, P. – Žádáme trest smrti!, Ústav pro studium totalitních režimů
 3. Malevič, O. – Osobitost české ­literatury, Malvern
 4. Stewart, I. – Hraje bůh kostky?, Argo, Dokořán
 5. Čejka, M. – Judaismus a politika v Izraeli, Barrister & Pricipal

Knihkupcův tip:

 • Rakušanová, M. – Bytosti odnikud – Metamorfózy akademických ­principů v malbě první poloviny 20. století v Čechách (s podporou AV ČR), Academia

SOŇA JANOVCOVÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,
Václavské náměstí 34, Praha 1