ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Úvodník

EU2009
© Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Letošní únor s březnem se lámal ve znamení dvou velkých konferencí pořádaných v rámci českého předsednictví v Radě EU.
Na sklonku února se Technologické centrum AV ČR s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy úspěšně zhostilo spolupořadatelství první konference EUFORDIA. K debatě o hodnocení přínosu 6. RP jakožto největšího programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se do pražského Kongresového centra sjel dvojnásobný počet účastníků, než je při podobných akcích obvyklé. V závěrečném panelu konference vystoupil mj. předseda AV ČR prof. Václav Pačes, Theodor Karapiperis jako zástupce Evropského parlamentu a další. Ke konferenci EUFORDIA se vrátíme podrobněji v příštím čísle Akademického bulletinu.
Ve stejných prostorách se hned o prvním březnovém pondělí sešli evropští politici a ekonomičtí odborníci, aby v rámci konference s příznačným názvem Rozšíření EU – 5 let poté hodnotili dopady rozšíření Evropské unie na hospodářský a sociální rozvoj ve starých a nových členských státech. Zabývali se zejména makrofinanční stabilitou, vnitřním trhem Evropské unie a pracovní mobilitou v rámci společenství. Aktuální informace čtenářům Akademického bulletinu přinášejí naše webové stránky http://abicko.avcr.cz/.

MARINA HUŽVÁROVÁ