ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > březen  > Obálka

Nové knihy

AŽ ZA HRANICE
Sen Sofie Kovalevské

Román o geniální ruské matematičce 19. století byl napsán podle skutečného životního příběhu Sofie Kovalevské. Bě­hem svého života dosáhla mezi evrop­skými ženami tří významných prvenství: získala doktorát za vědeckou práci z mate­matiky, v Sankt Petěrburgu byla Akademií věd zvolena za členku-korespondentku a na univerzitě ve Stockholmu se stala řádnou profesorkou.
Spicciová, J., edice Žena a věda, Aca­demia, Praha 2008. Vydání 1.
AŽ ZA HRANICE

ŠŤASTNÝ VĚK
(a jiné studie o socialistické kultuře)

Díky metodologické vyhraněnosti, nápa­ditosti i čtivosti, s níž autor zkoumá dobový literární jazyk a charakterizuje socialis­tic­kou kulturu jako specifický kulturní typ, zůstává soubor esejů základní prací k té­matu české socialistické kultury. Vydání je rozšířeno o obrazovou přílohu, jež přibližuje dobovou ikonografii a ukazuje intermediální povahu socialistické kultury.
Macura, V., edice Šťastné zítřky, Acade­mia, Praha 2008. Vydání 1.
ŠŤASTNÝ VĚK

VE ČTRNÁCTI SÁM V OSVĚTIMI
Kniha je založena na osobních vzpo­mínkách. Líčí příběh židovského chlapce, do jehož dětství vstoupila válka. Ve 14 le­tech byl deportován do Birkenau, kde ho oddělili od příbuzných, a on zůstal v lágru sám. Přežil jen díky shodě neuvěřitelných náhod a solidaritě vězňů, na rozdíl od své rodiny, jež v lágru přišla o život.
Radil, T., edice Paměť, Academia, Praha 2009. Vydání 1.
VE ČTRNÁCTI SÁM V OSVĚTIMI

UMĚLEC A MATEMATIK
Příběh o Nicolasi Bourbakim, ­geniálním matematikovi, který nikdy neexistoval

Identita geniálního matematika, autora rozsáhlé řady monografií, jež ovlivnily vývoj moderní matematiky, byla vždy opředena závojem tajemství. Skutečností je, že Nicolas Bourbaki je pseudonym, pod kterým ve 20. století publikovala svá díla skupina převážně francouzských matematiků.
Aczel, A. D., edice Galileo, Academia, Praha 2008. Vydání 1.
UMĚLEC A MATEMATIK

NÁVRATY A SETKÁVÁNÍ
Soubor jedenácti malých „opožděných reportáží“ se věnuje tematice dvacátého století – času autorčina mládí za dob první Československé republiky. Zamýšlí se v nich nad hlavními vlivy a impulzy, které ji motivovaly v práci začínající literární historičky.
Sojková, Z., edice Slovenských do­ty­ků, Slovensko-český klub, Praha 2008. Vydání 1.
NÁVRATY A SETKÁVÁNÍ

BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK ČESKÝCH ZEMÍ
IX. sešit: C; X. sešit: Č–Čerma

Devátý a desátý sešit biografického slovníku předkládá čtenářům životopisy osobností, jejichž jméno začíná uvedený­mi písmeny. Je dalším svazkem rozsáh­lého encyklopedického projektu, který vzni­ká ve spolupráci více než stovky autorů z akademických, univerzitních a dal­ších odborných pracovišť.
Historický ústav AV ČR, v. v. i., Libri, Praha 2008. Vydání 1.
BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK ČESKÝCH ZEMÍ

BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK ČESKÝCH ZEMÍ