ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > březen  > Ocenění

Čestná oborová medaile J. E. Purkyně

RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc.
© Zdeněk Tichý, Archiv KNAV

Udělení Čestné oborové medaile J. E. Purkyně za zásluhy v biologických vědách RNDr. Jaroslavu Kunešovi, DrSc. (*1948) je výrazem ocenění jeho celoživotní práce v oblasti výzkumu patogenetických mechanizmů vzniku hypertenze. V uplynulých 35 letech věnoval svou pozornost řadě důležitých aspektů tohoto závažného kardiovaskulárního onemocnění; od změn objemu a distribuce tělesných tekutin přes membránové abnormality až po interakci genetických faktorů a faktorů prostředí. Jako vědecký pracovník Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i., byl reprezentantem tradiční české školy vývojové medicíny, kterou v oblasti experimentální hypertenze představoval jeho učitel doc. Jiří Jelínek. Díky svým profesním dovednostem a organizačnímu talentu byl dr. Kuneš hnací silou mnoha tuzemských i zahraničních spoluprací (Kanada, Francie, V. Británie, SSSR, Slovensko), které přinesly řadu významných publikací v prestižních časopisech. Vedle rozsáhlého vědeckého díla (183 prací) s poměrně značným ohlasem (přes 1600 citací) se úspěšně věnoval také managementu vědy. Je vhodné připomenout zorganizování řady mezinárodních sympozií (včetně velkého ISH/ESH kongresu o hypertenzi v Praze 2002) i jeho dlouholeté členství v Scientific Council of International Society of Hypertension (1994–2002). Pracoval též jako zástupce ředitele Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i., se zaměřením na ekonomické aspekty chodu ústavu, rekonstrukci budov a přístrojového parku, rozvoj infrastruktury krčského areálu, zlepšení podmínek pro mladé pracovníky (včetně stavby ubytovny) atd. Od roku 2003 pokračuje dr. Kuneš v této činnosti jako ředitel ústavu. Vyvrcholením jeho vědecko-organizačních aktivit byla výstavba nové budovy podstatně rozšiřující prostory ústavu.

Josef Zicha,
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.