ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Planeta Země mocná a zranitelná

Ukázat neobnovitelný svět neživé přírody, rámující a podmiňující vývoj života na Zemi, je hlavním záměrem putovní geovědní výstavy věnované mezinárodnímu roku planety Země.

Putovní geovědní výstava věnovaná mezinárodnímu roku planety Země.
Všechna fota: Archiv ČGS

Výstava veřejnosti přibližuje několik pohledů na naši planetu:
a) estetické hodnoty objektů neživé přírody – výsledků geodynamických procesů a struktur neživé přírody a jejich kombinací v různých měřítkách a uměleckých objektech;
b) hledisko proměnlivých a kontrastních měřítek našeho prostředí (od kosmického prostoru a místa naší planety v něm až k nanostrukturám budujícím kostru všech hmot);
c) důsledky přírodních procesů a lidských činností působících monotónně na zemský povrch;
d) rovnováhu jako podmínku pro udržitelnost forem života či naopak zánik prostředí.

Putovní geovědní výstava věnovaná mezinárodnímu roku planety Země.

Putovní geovědní výstava věnovaná mezinárodnímu roku planety Země.

Vybrané sekce představují různá geologicko-geografická prostředí, např. oceánské prostředí, velehory, suché pouště, vulkanické oblasti. Návštěvníci se mohou seznámit s krásou přírodních materiálů, mikrosvětem hornin, nerostů a půd, s antropogenními změnami, geodynamikou a geomorfologií oblastí apod. Expozice kombinuje klasické exponáty s multimediálními prezentacemi a interaktivními objekty.
Putovní výstava má rozsah 150–200 m2 plochy. V interiérové části nalezneme šest hlavních tematických modulů, v jejich rámci je možné vystavit 8–16 panelů, 10 vitrín, 10–20 podstavců s nerosty a artefakty a s 2–4 interaktivními objekty podle možností výstavních prostor. Výstavu doprovází 10 velkoplošných panelů s prioritními tématy Roku planety Země a panelem Program Roku Země.
Scénické moduly reprezentují geodynamická prostředí v geologické historii: moře a oceány, horké pouště, sopečné oblasti a velehory. Vitríny 1–5 obsahují zdroje, suroviny z daného prostředí (hadec, mramor, pískovec, gabro, diorit, žula, kaolín, jílovec, břidlice, rula…) a výrobky z nich zhotovené. Vitríny 6–10 přibližují procesy eroze a sedimentace hornin. K vystavovaným objektům patří „Geotoč“ o průměru dva metry s prosvícenými fotografiemi na obvodu soustředných kruhů. Na podstavcích jsou umístěny nerosty a horniny ze sbírek České geologické služby, dr. Josefa Sekyry, zápůjčky ze soukromých sbírek, artefakty Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích (SPŠKS), Sdružení kameníků a kamenosochařů (SKKS) a exponáty Muzea Českého ráje v Turnově.
Na realizaci a sestavení výstavy se podílela řada jednotlivců i institucí, mezi nimi také Akademie věd ČR, která na základě iniciativy Rady pro popularizaci vědy přispěla na vznik scénických modulů moře v geologické historii, pouště a sopečné oblasti.

Putovní geovědní výstava věnovaná mezinárodnímu roku planety Země.

Letos výstava poputuje do Turnova, Jindřichova Hradce a Brna a na podzim bude součástí geovědní výstavy pořádané Národním muzeem v Praze. Poté se exponáty stanou základem informačních center s geovědní tematikou, určených pro veřejnost a mládež. Více naleznete na stránkách Mezinárodního roku planety Země www.rokplanetyzeme.cz.

Veronika Štědrá, Česká geologická služba,
Jan Zedník, Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.