ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Úvodník

Akademický bulletin

Vážení a milí čtenáři,

stále znovu se prostřednictvím vašich ohlasů přesvědčujeme, jak pečlivě a pozorně Akademický bulletin sledujete, jakou polemiku některé články vyvolávají. Právě proto bychom vám rádi zprostředkovali rychlejší a přímější komunikaci, kterou nám všem dopřává elektronické médium, tedy prostřednictvím webových stránek Akademického bulletinu http://abicko.avcr.cz v rubrice „Ohlasy“, kam vaše dopisy můžeme aktuálně zařadit.
V médiích poněkud nepřesně interpretovaná informace o volbě nového předsedy vedla dokonce i některé naše čtenáře k domněnce, cituji z ohlasu: „král je mrtev“. Není a až do března plní své povinnosti! A my v redakci slibujeme, že bulletin rozhodně „výměnu králů“ neopomine. Jestliže jsme vás tedy v minulém čísle informovali o vítězném kandidátovi na funkci předsedy AV ČR, pak tentokrát přinášíme na stranách 16–19 seznam osobností navrhovaných za členy dvou nejvýznamnějších poradních orgánů Akademie věd – Akademické rady a Vědecké rady na funkční období 2009–2013. Vzhledem k technickým možnostem časopisu uvádíme pouze základní údaje s tím, že širší informace jsou vám k dispozici na www.avcr.cz.
Při této příležitosti bych vás ráda pozvala, abyste spolu s námi vstupovali „elektronickými dveřmi“ do šesti desítek vědeckých pracovišť a sami se tak přesvědčovali, nakolik se naše ústavy přibližují požadavku doby a otevírají se široké veřejnosti.

MARINA HUŽVÁROVÁ