ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > únor  > Obálka

L’Oréal pro ženy ve vědě

V rámci národního stipendijního programu, který je součástí mezinárodního partnerského projektu na podporu žen ve vědě For Women in Science, byla dne 27. ledna 2009 v prostorách Knihovny Akademie věd předána již potřetí Stipendia L’Oréal ČR pro ženy ve vědě. Slavnostní večer se uskutečnil za účasti předsedy Akademie věd ČR prof. Václava Pačesa, Ing. Pavla Škody, vedoucího tajemníka České komise pro UNESCO, a Marco Fabiena, generálního ředitele společnosti L’Oréal Česká republika. Předsedkyně odborné poroty prof. Helena Illnerová vyzdvihla všech 36 přihlášených vědeckých prací mladých badatelek, z nichž některé byly podle mínění porotců na světové úrovni.
Stipendia L’Oréal ČR pro ženy ve vědě
Všechna fota: © Stanislava Kyselová, Archiv SSČ

Roční stipendium pro tři laureátky bylo navýšeno na částku 200 000 Kč. Dr. Viktoriya Poterya z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v Praze jej získala za práci Studium fotochemických procesů ve volných nanočásticích, v níž se zabývá zkoumáním teplotní závislosti koeficientů rekombinace iontu, které se vyskytují v ionosféře Titanu a mezihvězdných mracích. Doc. Marta Štefánková z Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě ve své práci pro změnu popsala diskrétní dynamické systémy na kompaktních metrických prostorech. Je nejmladší docentkou na Slezské univerzitě v Opavě. Třetí z laureátek je dr. Alena ­Zíková z Parazitologického ústavu BC AV ČR v Českých Budějovicích. Ocenění získala za práci Energetický metabolismus lékařsky významného parazita rodu Trypanosoma, aneb můžeme vyléčit spavou nemoc?, ve které studuje lékařsky a veterinárně významné parazity rodu Trypanosoma. Její výsledky objasňují nejen unikátní buněčné procesy, ale mohou být také využity při vyvíjení nových léčiv.

Stipendia L’Oréal ČR pro ženy ve vědě

Stipendia L’Oréal ČR pro ženy ve vědě

Porota a pořadatelé Stipendia se rozhodli vyzdvihnout vysokou kvalitu a úroveň přihlášených prací a udělit dalším pěti vědkyním Čestné ocenění poroty. Získaly jej dr. Jitka Bušková z Neurologické kliniky 1. LF UK, doc. Eva Matalová z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, dr. Lydie Plecitá z Fyziologického ústavu AV ČR, dr. Petra Štěpančíková z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a dr. Hana Vaisocherová z Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR.

Lsd