Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > duben  > Nezařazené

INFORMACE A OZNÁMENÍ


České centrum pro mobilitu

pořádá dne 14. května 2008 od 9:30 hod. dva semináře tematicky zaměřené na:

1. Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů;
2. Uznávání odborných kvalifikací.

Semináře se konají v zasedací místnosti č. 206, 2. patro budovy AV ČR, Národní 3, Praha 1.

Přihlášky zasílejte do 30. dubna 2008 na adresu: mccr@ssc.cas.cz.


Rada Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i.,
vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště.

Požadavky: splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění; vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědeckopedagogická kvalifikace v oboru genetiky, genomiky, bioinformatiky, ­molekulární biologie, biochemie, imunologie, buněčné biologie, vývojové biologie, mikrobiologie nebo virologie;
významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti, organizační schopnosti a zkušenosti, přiměřené jazykové znalosti, morální bezúhonnost.

Přihlášky se stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe, písemně zpracovaným návrhem koncepce ústavu v rozsahu 3 stran formátu A4 a seznamem hlavních vědeckých prací zasílejte písemně na adresu:
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 nejpozději do 5. 5. 2008.


Vědecká rada Akademie věd ČR, Grémium pro vědecký titul a komise pro obhajoby doktorských disertací v oboru Zoologie a fyziologie živočichů oznamuje:

Obhajoba doktorské disertační práce PharmDr. Aleny Sumové, CSc.,

Cirkadiánní systém, jeho vývoj a synchronizace světelnými a nesvětelnými podněty

k udělení vědeckého titulu doktor věd
se koná dne 27. května 2008 ve 12:00 hod.
ve Fyziologickém ústavu AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4.